Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 31 mei 2021

Om 15u00 tot 17u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

An Craninckx, algemeen directeur;

Vanaf punt 43 verlaat schepen Dirk Claes de zitting wegens een belangenconflict.

Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen van 17 mei 2021 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Kennisname: schriftelijke vraag raadslid

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de schriftelijke vraag van een gemeenteraadslid en formuleert hierop antwoord.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Kennisname: Memoranda en mededelingen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van brieven, verslagen, uitnodigingen, e.d.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Selectieprocedure deskundige communicatie en participatie: beoordeling geldigheid kandidaturen

 

De ingediende kandidaturen van de selectieprocedure van deskundige communicatie en participatie, contractueel, voltijds, B1-B3, worden beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Kennisname: Selectieprocedure diensthoofd omgeving

 

Er is geen geslaagde kandidaat in de selectieprocedure 'diensthoofd omgeving'.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

GBS Heikant: Tijdelijke Aanstelling -instaplestijden vanaf 17 mei 2021

 

Een kleuteronderwijzeres wordt met ingang van 19 april 2021 tijdelijk aangesteld in instaplestijden kleuteronderwijs voor 09/24.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021047677 (S 2021 76) voor het verbouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Melkerijstraat 30, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nrs. 475G en 475K

 

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening, mits volgende aanpassingen door te voeren of voorwaarden na te leven, is de aanvraag verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021047677

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021016961 (S 2021 30) voor de regularisatie van de afwerking voorgevel, aanleg van nieuwe verhardingen en tuinberging met overdekt terras op een terrein gelegen te 3118 Werchter, Varentstraat 159, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie D nr. 7H2

 

Het betreft een aanvraag tot de regularisatie van de afwerking voorgevel, aanleg van nieuwe verhardingen en tuinberging met overdekt terras.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021016961

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021028741 (S 2021 47) voor het isoleren en bekleden van de gevels van twee eengezinswoningen in halfopen verband op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Vakenstraat 74 en 76, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nrs. 421D2, 421A2, 421X, 421G2, 421F2 en 422M

 

Het betreft een aanvraag tot het isoleren en bekleden van de gevels van twee eengezinswoningen in halfopen verband.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021028741

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021012269 (S 2021 21 2021 21) voor de totaalrenovatie van een woning in open bebouwing op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Olmendreef 25, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie E nr. 43F29

 

Het betreft een aanvraag tot de totaalrenovatie van een woning in open bebouwing.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021012269

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021016283 (S 2021 35) voor het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning en regularisatie van de carport op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Olivierstraat 44, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie B nr. 11C

 

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning en regularisatie van de carport.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021016283

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020145620 (S 2020 270) voor het bouwen van 15 sociale woningen - Bergzicht op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Bergzichtstraat zn, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie C nrs. 332C, 332B, 332E en 332D

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 15 sociale woningen - Bergzicht.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020145620

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Omgevingsvergunningsmelding OMV_2021087065 (M 2021 140) voor bouwen van een aanpalende carport met fietsberging op een terrein gelegen te 3118 Rotselaar, Eggelbroek 5, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie F nr. 40H

 

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een aanpalende carport met fietsberging.

Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de melding.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021087065

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Akteneming V/1053/WR/VERZ (2021 1) van het verzoek tot verzaking aan de verkavelingsvergunning V/1053/WR (2010 37) ingediend door de huidige eigenaars van het enige lot.

 

Op 7 februari 2011 werd de verkavelingsaanvraag V/1053/WR (2010 37) door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd.

De verkaveling bestaat uit één lot bestemd voor een ééngezinswoning in open verband en is gelegen aan de Walstraat 43 te 3118 Rotselaar (Werchter).

Op 5 mei 2021 werd het verzoek tot verzaking aan de verkavelingsvergunning V/1053/WR (2010 37) ingediend door de eigenaars van het lot uit de verkaveling.

lot 1: kadastraal gekend 2de afd. sectie E nr. 887 a

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Stedenbouwkundig attest met referentie SA/1482/RC – 2021 2 strekkende tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest voor het uitbreiden van een eengezinswoning in open verband in woongebied en woonuitbreidingsgebied op een perceel gelegen te Rotselaar (3110), Sint-Antoniusstraat 1A, 1de afdeling, sectie B, nrs. 692C.

 

Een positief stedenbouwkundig attest met referentie SA/1482/RC – 2021 2 te verlenen tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest voor het uitbreiden van een eengezinswoning in open verband.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Attest bouwrijpheid aangevraagd voor de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden OMV_2018115059 - V 2018 30 gelegen Eektstraat & Abdijlaan, kadastraal gekend als afdeling 3, sectie A, nummer 377 a, met betrekking tot het creëren van vier bouwloten waarvan twee bouwloten voor open bebouwing en twee bouwloten voor half-open bebouwing na afbraak van een eengezinswoning.

 

In de omgevingsvergunning V 2018 30 werden lasten en voorwaarden opgelegd inzake het afleveren van het bouwrijpheidsattest.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat er voldaan is aan artikel 4.2.16 paragraaf 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dit met betrekking tot de lasten en voorwaarden opgenomen in de omgevingsvergunning en verleent het attest van bouwrijpheid voor voorliggende aanvraag.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Attest bouwrijpheid aangevraagd voor de omgevingsvergunning voor de bijstelling van een verkaveling OMV_2020007210 - VW 2020 1 gelegen Rigessel 20, kadastraal gekend als afdeling , sectie A, nummer 439 c3, met betrekking tot de gedeeltelijke afschaffing van gemeenteweg nr 57 en verkavelingswijziging naar 5 loten (4 half open bebouwingen en 1 gesloten bebouwing) na de afbraak van een eengezinswoning.

 

In de omgevingsvergunning VW 2020 1 werden lasten en voorwaarden opgelegd inzake het afleveren van het bouwrijpheidsattest.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat er voldaan is aan artikel 4.2.16 paragraaf 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dit met betrekking tot de lasten en voorwaarden opgenomen in de omgevingsvergunning en verleent het attest van bouwrijpheid voor voorliggende aanvraag.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Aktename van de verdeling 2021 162 - VERD/1177/RH van de percelen kadastraal gekend als afd. 1, sectie E, nrs. 43 F31 en 43 V20 gelegen aan de Olmendreef en de Beukenlaan aangevraagd op 20 april 2021 door de geassocieerde notarissen Marie-Antoinette Leonard & Frédéric Van Bellinghen gevestigd te 1780 Wemmel, Frans Robbrechtsstraat 33.

 

De voorgestelde verdeling gelegen aan de Olmendreef en Beukenlaan, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie E, nummers 43 f31 en 43 v20 wordt gevraagd om de akte van gratis grondafstand te verwezenlijken.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Punt bijlagen/links aanvraag splitsing 2021 136.pdf
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Aktename van de verdeling 2021 163 - VERD/1178/WZ van de percelen kadastraal gekend als afd. 3, sectie A, nrs. 387 m2, 387 v2, 387 n2, 387 p2, 387 t2 en 387 s gelegen aan de Eektstraat aangevraagd op 19 april 2021 door de geassocieerde notarissen Erik Lerut & Liesbeth Lerut, Leuvensesteenweg 238/B1 te 3390 Tielt-Winge.

 

De voorgestelde verdeling gelegen aan de Eektstraat, kadastraal gekend als afdeling 3, sectie A, nummers  387 m2, 387 v2, 387 n2, 387 p2, 387 t2 en 387 s wordt gevraagd om de verkoop van delen van deze percelen mogelijk te maken aan Riobra voor openbaar nut (uitvoering van de omgevingsvergunning 2021 19).

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Aktename van de verdeling 2021 165 - VERD/1179/WR van het perceel kadastraal gekend als afd. 2, sectie D, nr. 273 r gelegen aan Varentstraat 4 & 6, aangevraagd op 10 mei 2021 door notariaat Bernard Tuerlinckx gevestigd te 3150 Haacht, Werchtersesteenweg 27.

 

De voorgestelde verdeling gelegen aan de Varentstraat 4 & 6, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie D, nummer 273 r wordt gevraagd om de verkoop van de woningen met grond na uitvoering van de omgevingsvergunning 2019 224.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Aktename van de verdeling 2021 166 - VERD/1180/WZ van het perceel kadastraal gekend als afd. 3, sectie A, nr. 386 h gelegen aan Eektstraat 90 en de Abdijlaan, aangevraagd op 18 mei 2021 door de geassocieerde notarissen Michiels, Stroeykens & Pelgrims gevestigd te 3200 Aarschot, Boudewijnlaan 19.

 

De voorgestelde verdeling gelegen aan de Eektstraat 90 en de Abdijlaaan, kadastraal gekend als afdeling 3, sectie A, nummer 386 h wordt gevraagd om een deel gelegen langsheen de Abdijlaan te schenken.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Aktename van de verdeling 2021 167 - VERD/1181/RC van het perceel kadastraal gekend als afd. 1, sectie C, nr. 777 r4 gelegen aan de Aarschotsesteenweg 33, aangevraagd op 18 mei 2021 door de geassocieerde notarissen Triau & Verwimp gevestigd te Provinciebaan 97, 3110 Rotselaar.

 

De voorgestelde verdeling gelegen aan de Aarschotsesteenweg 33, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie C, nummer 777 r4 wordt gevraagd om de verkoop te realiseren aan AQUAFIN NV met als doel een collector (Winge fase 2) te plaatsen.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

OMV2021087918 (2021 142) exploitatie bronbemaling - Walenstraat 44 - Ceusters

 

Het college van burgemeester en schepenen kan geen akte nemen van de aanvraag van de omgevingsvergunningsmelding voor een bronbemaling voor plaatsing van een zwembad wegens het ontbreken van noodzakelijke en essentiële informatie in het aanvraagdossier.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Opening van het openbaar onderzoek aangaande het ontwerp van rooilijnplan (deel) van voetweg nr. 130

 

Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt het ontwerp van rooilijnplan (deel) van voetweg nr. 130, zoals voorlopig vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad van 25 mei 2021, aan een openbaar onderzoek van 10 juni 2021 tot en met 12 juli 2021.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Fluvius - Beversluis - Toelating werken nutsmaatschappij

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Fluvius om werken uit te voeren in de Beversluis volgens dossiernummer HNW 316079.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Marc Muntenplein - woensdag 9 juni 2021

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het instellen van een tijdelijk parkeerverbod op het Marc Muntenplein op woensdag 9 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Afsluiten Jan Bolsstraat - 1, 3 en 4 juni 2021

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het afsluiten van de Jan Bolsstraat op 1, 3 en 4 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Toelating Oldtimer Tractorshow - 13 juni 2021

 

De Hagelandse Tractorvrienden organiseren op zondag 13 juni 2021 de Oldtimer Tractorshow.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Toelating takeaway + politieverordening inname openbaar domein - 't Wit Madammeke - 11 t.e.m. 15 juni 2021 - Kerkplein Rotselaar

 

't Wit Madammeke wenst van 11 tot en met 14 juni 2021 een standplaats in te nemen in het centrum van Rotselaar om takeaway voedingswaren (zoals frieten en smoutebollen) te verkopen.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Natuurloop Gelronde 20 juni 2021

 

Sportiva Gelrode organiseert op zondag 20 juni 2021 de Natuurloop Gelro(n)de.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Wandeling 'Vakantietocht' 27 juni 2021

 

Wandelclub WVS Holsbeek vzw organiseert op zondag 27 juni 2021 de wandeltocht 'Vakantietocht'.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Wandeltocht 'Hagelandse 101' 3-4 september 2021

 

vzw Hagelandse 101 organiseert van vrijdag 3 september 2021 (start om 21u) tot zaterdag 4 september 2021 (aankomst ten laatste om 21u) de wandeltocht 'Hagelandse 101'.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Toezichtsplan zwemzone 'de Plas' 2021

 

Het Toezichtsplan De Plas Rotselaar wordt goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Het toezichtsplan omschrijft de werking aan De Plas, de dagelijkse werking en de werking bij een noodsituatie.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Ambtshalve afvoering van het vreemdelingenregister

 

De afvoering van ambtswege van een persoon is een uitzonderingsmaatregel. In dit geval wordt ze toegepast omdat de nieuwe verblijfplaats van deze persoon niet kan worden achterhaald, geen aangifte van adreswijziging of vertrek naar het buitenland werd gemeld en er ook niet werd vastgesteld dat deze persoon werd opgenomen in een instelling voor sociale bescherming of strafinrichting. Deze persoon wordt afgevoerd van het vreemdelingenregister.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Ambtshalve afvoering van het vreemdelingenregister

 

De afvoering van ambtswege van een persoon is een uitzonderingsmaatregel. In dit geval wordt ze toegepast omdat de nieuwe verblijfplaats van deze persoon niet kan worden achterhaald, geen aangifte van adreswijziging of vertrek naar het buitenland werd gemeld en er ook niet werd vastgesteld dat deze persoon werd opgenomen in een instelling voor sociale bescherming of strafinrichting. Deze persoon wordt afgevoerd van het vreemdelingenregister.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Ambtshalve afvoering van het vreemdelingenregister

 

De afvoering van ambtswege van een persoon is een uitzonderingsmaatregel. In dit geval wordt ze toegepast omdat de nieuwe verblijfplaats van deze personen niet kan worden achterhaald, geen aangifte van adreswijziging of vertrek naar het buitenland werd gemeld en er ook niet werd vastgesteld dat deze personen werden opgenomen in een instelling voor sociale bescherming of strafinrichting. Deze personen worden afgevoerd van het vreemdelingenregister.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Nummering Kastanjedreef 9 - rechtzetting

 

Naar aanleiding van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning en ontbossing wordt een nieuw huisnummer toegekend om de dubbele nummering in de Kastanjedreef recht te zetten.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Vraag ondersteuning verlenging erkenning Logo Oost-Brabant

 

Ten laatste op 30 juni 2021 moet het Logo Oost-Brabant een nieuwe aanvraag tot verlenging van zijn erkenning indienen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze aanvraag moet gebeuren door minimaal 50% van de prioritaire partners. De lokale besturen behoren tot de prioritaire partners. De gemeente Rotselaar ondersteunt deze nieuwe aanvraag tot erkenning.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Vernieuwen sanitairvoorzieningen in de gemeentelijke magazijnen - Goedkeuring gunning

 

De opdracht 'vernieuwen sanitairvoorzieningen' wordt gegund aan de firma B-Square uit Aarschot.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Raamovereenkomst voor het aanstellen van een veilinghuis - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

 

Het college gaat akkoord met het opstarten van een prijsvraag voor het aanstellen van een veilinghuis.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Fietssnelweg deel Abijdlaan - Pad onder 't Spoor - Goedkeuring vorderingsstaat 6-8

 

Vorderingsstaat 6, 7 en 8 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Vaccinatiecentrum - goedkeuring facturen - Penhouder Gemeente Rotselaar - Factuur 2021.037-2021.041

 

Het college keurt als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) de ontvangen facturen goed m.b.t. de gemaakte kosten voor het vaccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021