Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 15 februari 2021

Om 13u30 tot 13u45

 

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, voorzitter;

Carine Goris, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, leden vast bureau;

Hilde Mariën, algemeen directeur wnd.;

 

Verontschuldigd:

 

Dirk Claes, Patrick Vervoort, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 8 februari 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Vaststelling definitieve agendapunten raad voor maatschappelijk welzijn 23/02/2021

 

Het vast bureau stelt de definitieve agendapunten vast voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 februari 2021.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Selectieprocedure begeleider kinderopvang: vaststellen selectieprocedure

 

De selectieprocedure voor de vacante functie van begeleider kinderopvang, contractueel, voltijds, C1-C2, wordt vastgesteld.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Kennisname: Alternatief vrijwilligersfeest LDC

 

Tijdens de week van de vrijwilliger trakteren we elk jaar de vrijwilligers van het LDC op een etentje en een uitstap. Dit toont niet enkel onze appreciatie voor hun inzet maar geeft hen ook de kans om elkaar te leren kennen.

 

Gezien de huidige coronamaatregelen is dit momenteel niet mogelijk. We willen echter de kans niet laten liggen om hen, zeker nu, persoonlijk te bedanken voor hun hulp.

 

Het thema van deze week van de vrijwilliger is "je wereld bloeit open dankzij vrijwilligerswerk". Deze week loopt van 27/02/2021 tot 07/03/2021. Om in dit thema te blijven zal elke vrijwilliger een mooi bloemstukje met droogbloemen ontvangen. Deze wordt lokaal ingekocht. We maken hierbij ook een mooi kaartje in het thema. Dit kaartje versturen we ook naar de vrijwilligers die via Rotselaar Helpt mensen hebben geholpen en naar de vrijwilligers die de zeventigplussers van de gemeente opbellen. 

 

Het bloemstukje zullen we persoonlijk overhandigen bij de vrijwilliger thuis, met aandacht voor de corona-maatregelen. We zijn er echter van overtuigd dat het voor onze vrijwilligers veel betekent dat we hen persoonlijk bedanken voor hun inzet in dit afgelopen moeilijke jaar. Bovendien weegt het beperken van de sociale contacten ook op sommige van onze vrijwilligers. Zo kunnen we hen toch ook op dit vlak een hart onder de riem steken.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Goedkeuring gunning - Onderhoudscontract dakgoten gemeentelijke gebouwen - Verlenging 1 (dienstjaar 2021)

 

Het Vast Bureau gaat akkoord met de verlenging van de opdracht onderhoudscontract dakgoten aan de firma Bartam.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 februari 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het vast bureau keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 23/02/2021