Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 31 mei 2021

Om 14u00 tot 15u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, voorzitter;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 17 mei 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Vrijgave huurwaarborg opbrengstappartement,  Vleugtweg 3 A Wezemaal

 

De huurwaarborg die gesteld werd door het echtpaar Stappers Lemmens voor de huur van het opbrengst appartement gelegen Vleugtweg 3 A,Wezemaal kan volledig worden vrijgegeven ten voordele van de huurder vermits er geen huurschade werd vastgesteld.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Kennisname: Vaststelling financieel verlies na inbraak in LDC op 24 maart 2021

 

Tijdens de inbraak in de kantoren van het LDC op 24 maart 2021 werden twee bedragen gestolen; 431.60 euro zijnde het wisselgeld van het LDC en 60 euro opbrengsten uit verkoop vuilniszakken.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het vast bureau keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 08/06/2021