Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 17 mei 2021

Om 14u00 tot 15u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, voorzitter;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 10 mei 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Vaststelling definitieve agendapunten raad voor maatschappelijk welzijn 25 mei 2021

 

Het vast bureau stelt de definitieve agendapunten vast voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Tijdelijke aanstelling logistiek medewerker - Kribbe

 

Een logistiek medewerker binnen de kribbe onderbreekt het werk naar aanleiding van werkverwijdering in het kader van moederschapsbescherming. De continuïteit van de dienst moet gegarandeerd blijven en er wordt een vervangingsovereenkomst afgesloten voor de duur van de afwezigheid.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Uitbreiding prestaties begeleider kinderopvang kribbe

 

Omwille van langdurige afwezigheden binnen de kribbe worden de prestaties van een begeleider kinderopvang tijdelijk verhoogd en dit met ingang van 18 mei 2021 tot en met 30 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het vast bureau keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021