Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 1 maart 2021

Om 14u00 tot 15u00

 

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, voorzitter;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 22 februari 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Overdracht investeringsbudgetten OCMW van 2020 naar 2021

 

Het vast bureau bepaalt welke investeringskredieten voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn overgedragen worden van 2020 naar 2021.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 1 maart 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het vast bureau keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021