Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 9 juli 2021

Om 9u30 tot 10u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, voorzitter;

Dirk Claes, Carine Goris, Nele Demuynck, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, leden vast bureau;

 

Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 28 juni 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Disponibiliteit wegens ziekte

 

Een vastbenoemd statutair personeelslid wordt in disponibiliteit wegens ziekte geplaatst.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Beëindiging arbeidsovereenkomst

 

De arbeidsovereenkomst van een mederwerker klusjesdienst wordt beëindigd door de werkgever.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Vacantverklaring en aanwerving medewerker klusjesdienst

 

De functie van medewerker klusjesdienst wordt vacant verklaard. Een kandidaat uit de wervingsreserve wordt aangesteld.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Groepsverzekering tweede pensioenpijler

 

Ethias en Belfius zeggen de groepsverzekering van de tweede pensioenpijler op tegen 1 januari 2022.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Subsidiebelofte uitbreiding kribbe met 8 plaatsen

 

Het Agentschap Opgroeien heeft de beslissing genomen om de subsidiebelofte toe te kennen voor  uitbreiding bij de Hummeltjes met 8 plaatsen, te realiseren tegen 1 januari 2024.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het vast bureau keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021