Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 29 maart 2021

Om 14u00 tot 15u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, voorzitter;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 22 maart 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Medewerker klusjesdienst: uitdiensttreding en vacantverklaring

 

Er wordt een einde gesteld aan de arbeidsovereenkomst tussen een medewerker klusjesdienst en OCMW Rotselaar. Het betreft een beëindiging met onderling akkoord. De functie wordt opnieuw vacant verklaard.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Medewerker klusjesdienst: aanstelling

 

Naar aanleiding van de uitdiensttreding in onderling overleg van de voltijds medewerker klusjesdienst, contractueel, E1-E3, wordt de eerste kandidaat uit de werfreserve aangesteld en dit met ingang van 1 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Terugbetalen waarborg voor een opvangplaats wegens overmacht

 

Het Vast Bureau keurt de terugbetaling van een betaalde waarborg van 150 euro goed omdat de geplande opvang niet kan doorgaan wegens verhuis naar het buitenland.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Aanbiedingsdossier 132647 voorkooprecht op de woning gelegen te 3110 Rotselaar, Kwikstaartweg 103, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie E, nummer 315 t.

 

Verkooprecht Kwikstaartweg 103

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het vast bureau keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021