Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 12 april 2021

Om 14u00 tot 15u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, voorzitter;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Piet De Bruyn, Lid vast bureau;

 

Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 29 maart 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Onderzoek pensioencommissie: definitief vervroegde pensionering maatschappelijk werker

 

Een statutair personeelslid wordt door de medische gezondheidsdienst Medex definitief op pensioen gesteld omwille van medische redenen en dit met ingang van 1 maart 2021.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling akkoord - pensionering

 

Naar aanleiding van de pensionering van een kinderverzorgster in de kribbe, wordt de arbeidsovereenkomst stopgezet in onderling akkoord en dit met ingang van 1 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Aanstelling begeleider kinderopvang C1-C2

 

De voltijdse functie van begeleider kinderopvang werd vacant verklaard. De selectieprocedure is afgerond. De kandidaat met de hoogst behaalde punten wordt aangesteld met een voltijdse arbeidsovereenkomst onbepaalde duur en dit met ingang van 1 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Selectieprocedure begeleider kinderopvang: vaststelling wervingsreserve

 

De voltijdse functie van begeleider kinderopvang C1-C2 werd vacant verklaard. De selectieprocedure is afgerond. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve en dit voor een periode van 2 jaar.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Aanstelling van een poetsvrouw voor de thuisdienst in een vervangingsovereenkomst

 

Omwille van afwezigheden binnen de poetsdienst thuisdiensten wordt er een voltijdse vervangingsovereenkomst afgesloten. Dit om de continuïteit binnen de dienst te garanderen.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Verlenging tijdelijke uitbreiding prestaties juriste met oog op versterking van de sociale dienst om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van de corona crisis

 

De juriste van de sociale dienst krijgt een bijkomende tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 0,20 VTE prestaties, voor de duur van drie maanden, ingaande op 1 juli 2021 tot 30 september 2021, dit om de extra werklast op de sociale dienst veroorzaakt door de corona crisis mee te helpen opvangen.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Kennisname: Dienstwagen klusjesdienst schrappen uit inventaris

 

In 2018 werd de nummerplaat  van de dienstwagen klusjesdienst ingestuurd en de verzekering opgezegd. Deze wagen is nog een tijdje aan het dienstencentrum blijven staan als tijdelijke stockageplaats voor het materiaal van onze klusjesdienst. In de loop van 2020 werd deze wagen opgehaald door de firma Laeremans voor vernietiging. Er werd hier over het hoofd gezien dat het voertuig ook nog uit de inventaris diende te worden gehaald. Deze zal nu worden geschrapt.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het vast bureau keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021