Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 8 maart 2021

Om 14u00 tot 15u00

 

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, voorzitter;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 1 maart 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Selectieprocedure begeleider kinderopvang C1-C3: beoordeling geldigheid kandidaturen

 

De geldigheid van de kandidaturen voor de functie van begeleider kinderopvang (contractueel, C1-C2) wordt beoordeeld door het vast bureau. De kandidaten die voldoen aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproeven.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Kennisname: Aanvraag bijkomende gesubsidieerde plaatsen kinderdagverblijf De Hummeltjes

 

Het vast bureau beslist om een aanvraag in te dienen bij het Agentschap Opgroeien voor acht bijkomende gesubsidieerde plaatsen kinderopvang.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Goedkeuring gunning - controle brandblusmiddelen van de gemeentelijke gebouwen - Verlenging 1 (dienstjaar 2021)

 

Het Vast Bureau gaat akkoord met de verlenging van de opdracht controle brandblusmiddelen.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het vast bureau keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021