Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 15 maart 2021

Om 14u00 tot 15u00

 

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, voorzitter;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 8 maart 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Uitbetaling tweede federale subsidie voedselhulp aan vzw 'tKOMtvanPAS

 

Het OCMW stort nogmaals de federale subsidie ten bedrage van 2 276 euro toegekend om te voorzien in voedselhulp voor de meest kwetsbare tijdens de coronacrisis aan de sociale kruidenier 't

KOMtvanPAS.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het vast bureau keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021