Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 26 april 2021

Om 14u00 tot 15u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, voorzitter;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 19 april 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Ontslag door werknemer - begeleider kinderopvang

 

Een begeleider kinderopvang wenst haar vervangingsovereenkomsten stop te zetten. Dit naar aanleiding van een tewerkstelling voor onbepaalde duur bij een andere werkgever.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Ontslag door werknemer - poetsvrouw thuisdiensten

 

Een poetsvrouw binnen de thuisdiensten wenst haar arbeidsovereenkomsten stop te zetten. Ze kreeg de kans van het bestuur een opleiding tot zorgkundige te volgen. De medewerker rondde de opleiding succesvol af en kan nu bij een nieuwe werkgever als zorgkundige aan de slag.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het vast bureau keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021