Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 28 juni 2021

Om 14u00 tot 15u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, voorzitter;

Dirk Claes, Carine Goris, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Patrick Vervoort, Lid vast bureau;

 

Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 21 juni 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Beëindiging arbeidsovereenkomst medewerker

 

De arbeidsovereenkomst van een medewerker van de sociale dienst wordt beëindigd door de werkgever.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Vacantverklaring - maatschappelijk werker

 

De functie van maatschappelijk werker wordt vacant verklaard.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling akkoord

 

De arbeidsovereenkomst van een poetsmedewerker van de thuisdienst wordt in onderling akkoord beëindigd.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Vacantverklaring en selectieprocedure poetsmedewerker thuisdienst

 

Er wordt 1,6 voltijdse equivalent vacant verklaard voor de functie van poetsmedewerker binnen de thuisdiensten. De selectieprocedure wordt bepaald.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Aanstelling jobstudent lokaal dienstencentrum

 

Het VIA-6 akkoord voorziet een extra subsidiëring voor de lokale dienstencentra. Er wordt een jobstudent aangeworven met deze extra middelen.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Vacantverklaring/aanwerving kribbe

 

De functie van kinderbegeleider in de kribbe wordt vacantverklaard en ingevuld.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Aankoop +Release 2019 New Horizon Sociale Dienst

 

Aankoop nieuwe functies binnen het softwarepakket New Horizon – Sociale dienst, namelijk: Sociale Balans en knipperlichten.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Preventie ongedierte De Hummeltjes - Goedkeuring verrekening 1 'onderhoudscontract mieren'

 

Omwille van een mierenplaag bij kinderdagverblijf De Hummeltjes werd de firma Rentokill, aangestelde firma preventie ongedierte, gevraagd om deze te behandelen en hiervoor een onderhoudscontract te bezorgen.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het vast bureau keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021