Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 7 juni 2021

Om 14u00 tot 15u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, voorzitter;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 31 mei 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Tijdelijke aanstelling logistiek medewerker - Kribbe

 

Naar aanleiding van de volledige werkverwijdering in het kader van moederschapsbescherming van  een deeltijds logistiek medewerker binnen de kribbe, wordt er een vervanger aangesteld. De tewerkstelling eindigt wanneer er een einde komt aan voormelde afwezigheid.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Aanstelling uit wervingsreserve - poetsdienst thuisdiensten

 

Naar aanleiding van de uitdiensttreding van een poetsvrouw binnen de thuisdiensten wordt er overgegaan tot een aanstelling van een kandidaat uit de wervingsreserve, in contractueel verband en voor onbepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 7 juni 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het vast bureau keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 15/06/2021