Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 22 maart 2021

Om 14u00 tot 15u00

 

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, voorzitter;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 15 maart 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Vaststelling definitieve agendapunten raad voor maatschappelijk welzijn 30 maart 2021

 

Het vast bureau stelt de definitieve agendapunten vast voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 maart 2021.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Deeltijdse vervanging poetsdienst thuisdiensten

 

De continuïteit van de dienstverlening binnen de thuisdiensten kan niet worden gegarandeerd omwille van afwezigheden wegens ziekte. Er wordt een deeltijdse vervangingsovereenkomst afgesloten voor de duur van de afwezigheid van de titularis.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het vast bureau keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Overheidsopdracht - Collectieve hospitalisatieverzekering personeel - Overheidsopdracht - raamovereenkomst - Federale Pensioendienst

 

Na een openbare aanbestedingsprocedure die in 2017 door de Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijke Sociale Dienst (hierna afgekort FPD-GSD) werd gevoerd, beheert AG Insurance sinds 1 januari 2018 de collectieve verzekeringsovereenkomst waarbij het personeel van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn aangesloten. Dit contract loopt af op 31 december 2021. De FPD-GSD vaardigt een nieuwe overheidsopdracht uit in 2021 en biedt de lokale besturen een raamovereenkomst collectieve hospitalisatieverzekering aan van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. Het vast bureau besluit om deel te nemen aan deze raamovereenkomst.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021