Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 21 juni 2021

Om 14u00 tot 15u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, voorzitter;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 14 juni 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Vaststelling definitieve agendapunten raad voor maatschappelijk welzijn 21 juni 2021

 

Het vast bureau stelt de definitieve agendapunten vast voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Organisatiebeheersing: kader en jaarrapport 2020-2021

 

Het vast bureau neemt kennis van het kader van het organisatiebeheersingssysteem en het jaarrapport 2020-2021.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Deeltijdse vervanging poetsdienst thuisdiensten

 

Aanstelling van een poetsmedewerker voor de thuisdienst in een vervangingsovereenkomst.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het vast bureau keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021