Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 3 mei 2021

Om 14u00 tot 15u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, voorzitter;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 26 april 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Aanwerving - kribbe

 

De functie van begeleider kinderopvang wordt met vervangingsovereenkomsten ingevuld.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het vast bureau keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021