Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 19 april 2021

Om 14u00 tot 15u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, voorzitter;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 12 april 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Vaststelling definitieve agendapunten raad voor maatschappelijk welzijn 27/04/2021

 

Het vast bureau stelt de definitieve agendapunten vast voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2021.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Kennisname: Buurtanalyse LDC Oude pastorie

 

Het vast bureau neemt kennis van de planning voor de buurtanalyse van LDC Oude pastorie.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Kennisname opzeg huur opbrengstappartement te Wezemaal & kwijtschelding opzegtermijn

 

Het bureau neemt kennis van de opzeg van de huur  voor het appartement te Wezemaal, Vleugtweg 3a en gaat akkoord met een verkorte opzegtermijn.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het vast bureau keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021