Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 22 februari 2021

Om 14u00 tot 15u00

 

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, voorzitter;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

Het vast bureau keurt de notulen van de vergadering van 15 februari 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Toekenning subsidie vzw 'tKOMtvanPAS voor project Sociale Kruidenier

 

Goedkeuring jaarverslag 2020 met bijhorend financieel verslag van vzw 'tKOMtvanPAS betreffende Sociale Kruidenier.

Toekenning subsidiebedrag van 12 000 euro aan vzw 't KOMtvanPAS van gemeente Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Aanpassing contract met Telenet omtrent huur perceel te Werchter F234b.

 

Aanpassing van een huurcontract met Telenet omtrent de huur van onze percelen Werchter F234B en 236, in de zin dat Telenet voortaan enkel nog ons perceel F234B zal huren (236 werd immers inmiddels verkocht aan Werchter Park VZW). Bovendien wordt de jaarlijkse huur verhoogd tot 4.500 euro en werd een bijkomende vergoeding bedongen van 2.500 euro / jaar per bijkomende operator die van de installatie gebruik zal maken.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Preventie en bestrijding ongedierte De Hummeltjes - Goedkeuring gunning

 

De offerte van Rentokil voor preventie en bestrijding ongedierte in kinderdagverblijf De Hummeltjes wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het vast bureau keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021