Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 25 februari 2021

Om 18u30 tot 19u30

 

 

Aanwezig:

Piet De Bruyn, voorzitter;

Nico Lodewijks, Hans Van Hyfte, Freddy Michiels, Frank Staes, Yannick Heyligen, Steven Arrazola de Onate, Ann Van Criekinge, Els Heremans, Dirk Jacobs, Diane Discart, Brent Gomand, leden raad van bestuur;

An Craninckx, secretaris;

 

Vanaf punt 2 vervoegt lid raad van bestuur Yannick Heyligen de zitting.

Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De raad van bestuur keurt de notulen van de vergadering van 14 januari 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2021

 

Gebruikersreglement bibliotheek EBS-netwerk

 

Het nieuw Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) zal in alle Vlaamse bibliotheken (verplicht) toegepast worden en wordt sinds 2019 in een migratie stappenplan geïmplementeerd.

Het EBS zal verschillende bibliotheeksystemen vervangen door één modern, gemeenschappelijk systeem en biedt de kans om de samenwerking tussen bibliotheken te versterken, een betere dienstverlening aan te bieden aan de leners, het onderhoud efficiënter en goedkoper te maken en verder te innoveren. Binnen het EBS zijn er verschillende samenwerkingsgroepen ontstaan tussen verschillende bibliotheken die in één groep willen werken. Zo zal Rotselaar deel uitmaken van het ‘Slim netwerk’. Binnen een samenwerkingsgroep wordt een gemeenschappelijk gebruikersreglement opgesteld met ruimte voor lokale invulling. De raad van bestuur keurt het gebruikersreglement goed dat in werking treedt op 26 februari 2021.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 februari 2021

 

Overdracht investeringsbudgetten AGB van 2020 naar 2021

 

De raad van bestuur bepaalt welke investeringskredieten voor het autonoom gemeentebedrijf overgedragen worden van 2020 naar 2021.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021