Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 6 mei 2021

Om 20u00 tot 21u00

 

Aanwezig:

Piet De Bruyn, voorzitter;

Nico Lodewijks, Freddy Michiels, Frank Staes, Yannick Heyligen, Steven Arrazola de Onate, Ann Van Criekinge, Els Heremans, Dirk Jacobs, Diane Discart, Brent Gomand, leden raad van bestuur;

An Craninckx, secretaris;

 

Verontschuldigd:

 

Hans Van Hyfte, lid raad van bestuur;

 

Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De raad van bestuur keurt de notulen van de vergadering van 25 februari 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 10/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2021

 

Programmatie VERDIEP 2 seizoen 2021-2022

 

Binnen GC 'de Mena' wordt er jaarlijks een cultuurseizoen georganiseerd. VERDIEP 2 seizoen 2021-2022 brengt een mix aan culturele voorstellingen voor volwassenen, kinderen en scholen.

De Raad van Bestuur van het AGB Rotselaar verklaart zich akkoord met de programmatie VERDIEP 2 seizoen 2021-2022 binnen GC 'de Mena'.

 

Publicatiedatum: 10/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2021

 

Reglementering terbeschikkingstelling culturele infrastructuur

 

De Raad van Bestuur van het AGB Rotselaar keurt de reglementering terbeschikkingstelling culturele infrastructuur (vrijetijdscentrum ‘de Mena’, cultuurhuis ‘de Jack-Op’ en cultuurzaal bezoekerscentrum van de Hagelandse wijn) goed.

 

Publicatiedatum: 10/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2021

 

Programma bibliotheek 2021-2022

 

Jaarlijks stelt de bibliotheek haar jaarprogramma op samen met de dienst Cultuur. Aan de hand van het jaarverslag van het vorige werkjaar en de evaluatie daarvan wordt het nieuwe jaarprogramma opgemaakt en eventueel bijgestuurd. De Raad van Bestuur keurt het jaarprogramma goed.

 

Publicatiedatum: 10/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2021

 

Prijssubsidie boeken MJP 2020-2025 - Berekeningswijze voor de ontleende boeken van de bibliotheek - nieuwe factor 2021

 

De raad van bestuur neemt kennis van het besluit van de gemeenteraad van 30 maart 2021 i.v.m. de berekeningswijze van de factor die gebruikt zal worden voor het bepalen van de prijssubsidie boeken vanaf 2021.

 

Publicatiedatum: 10/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 6 mei 2021

 

kennisname toekenning werkingssubsidie door gemeente aan het AGB 1e semester 2021

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het besluit van de gemeenteraad van 30 maart 2021 over het toekennen van een coronawerkingssubsidie.

 

Publicatiedatum: 10/05/2021