Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 24 juni 2021

Om 20u00 tot 21u00

 

Aanwezig:

Piet De Bruyn, voorzitter;

Nico Lodewijks, Hans Van Hyfte, Freddy Michiels, Frank Staes, Yannick Heyligen, Steven Arrazola de Onate, Ann Van Criekinge, Els Heremans, Dirk Jacobs, Diane Discart, Brent Gomand, leden raad van bestuur;

An Craninckx, secretaris;

Vanaf punt 3 vervoegt lid raad van bestuur Els Heremans de zitting.

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De raad van bestuur keurt de notulen van de vergadering van 6 mei 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Aanvaarding overdracht exploitatie zwemzone 'de Plas' domein Ter Heide

 

Het AGB Rotselaar aanvaardt de overdracht van exploitatie van zwemzone ‘de Plas’ binnen domein Ter Heide van de gemeente Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Tarievenreglement ‘de Plas’

 

De Raad van Bestuur van het AGB Rotselaar keurt het tarievenreglement van zwemzone ‘de Plas’ goed.

 

Publicatiedatum: 28/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Vaststelling Jaarrekening BBC 2020 AGB  Rotselaar

 

De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Rotselaar stelt de jaarrekening 2020 vast.

 

Publicatiedatum: 28/06/2021