Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 2 maart 2021

Om 20u00 tot 20u20

 

 

Aanwezig:

Bart De Vos, voorzitter;

Jelle Wouters, voorzitter vast bureau;

Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Vanaf punt 2 vervoegt raadslid Christel Hendrix de zitting.

Vanaf punt 4 vervoegt lid vast bureau Patrick Vervoort de zitting.

Vanaf punt 4 vervoegt raadslid Ingrid Van Steenberge de zitting.

Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de vergadering van 26 januari 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Eenmalige verhoging eindejaarspremie VIA6-akkoord

 

De raad voor maatschappelijk welzijn geeft uitvoering aan het deelakkoord VIA 6 - koopkrachtverhoging publieke sector van 22 december 2020 en verhoogt voor de personeelsleden tewerkgesteld in de diensten uit de sectoren 104 en 702, het variabel bedrag van de berekening van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 met 1,1%.

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Jaarverslag schuldbemiddeling

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het jaarverslag schuldbemiddeling 2020 goed.

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Mondelinge vragen

 

Overeenkomstig de artikelen 31, eerste lid en 74 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bespreekt de raad voor maatschappelijk welzijn de mondelinge vragen van raadsleden.

 

Publicatiedatum: 05/03/2021