Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 27 april 2021

Om 20u05 tot 20u30

 

Aanwezig:

Bart De Vos, voorzitter;

Jelle Wouters, voorzitter vast bureau;

Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Noëlla D'Hooghe, Heidi Pittomvils, raadsleden;

 

Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de vergadering van 30 maart 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Mondelinge vragen

 

Overeenkomstig de artikelen 31, eerste lid en 74 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bespreekt de raad voor maatschappelijk welzijn de mondelinge vragen van raadsleden.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021