Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 25 mei 2021

Om 22u45 tot 23u05

 

Aanwezig:

Bart De Vos, voorzitter;

Jelle Wouters, voorzitter vast bureau;

Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Suzy Michiels, raadslid;

 

Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de vergadering van 27 april 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - Interleuven - algemene vergadering van 16 juni 2021 - bepalen mandaat  vertegenwoordiger OCMW

 

De vertegenwoordiger van het OCMW in de algemene vergadering van Interleuven wordt gemandateerd om de agendapunten van de algemene vergadering van 16 juni 2021 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - IGO - algemene vergadering van 25 juni 2021 - bepalen mandaat vertegenwoordiger OCMW

 

De vertegenwoordiger van het OCMW Rotselaar in de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGO wordt gemandateerd om de agendapunten van de algemene vergadering van 25 juni 2021 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Mondelinge vragen

 

Overeenkomstig de artikelen 31, eerste lid en 74 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bespreekt de raad voor maatschappelijk welzijn de mondelinge vragen van raadsleden.

 

Publicatiedatum: 28/05/2021