Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 30 maart 2021

Om 21u30 tot 22u00

 

Aanwezig:

Bart De Vos, voorzitter;

Jelle Wouters, voorzitter vast bureau;

Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Ingrid Van Steenberge, raadslid;

 

Overzicht punten

Openbare zitting van 30 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de vergadering van 2 maart 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 30 maart 2021

 

Kennisname: Financiën - Vaststellingen van de toezichthoudende overheid over de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW Rotselaar

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de vaststellingen van de toezichthoudende overheid over de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 30 maart 2021

 

Mondelinge vragen

 

Overeenkomstig de artikelen 31, eerste lid en 74 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bespreekt de raad voor maatschappelijk welzijn de mondelinge vragen van raadsleden.

 

Publicatiedatum: 06/04/2021