Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 30 maart 2021

Om 22u00.

 

Verwacht:

Bart De Vos, voorzitter;

Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Openbare zitting van 30 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 30 maart 2021

 

Kennisname: Financiën - Vaststellingen van de toezichthoudende overheid over de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW Rotselaar

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 30 maart 2021

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 22/03/2021