Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 29 juni 2021

Om 20u00.

 

Verwacht:

Bart De Vos, voorzitter;

Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, leden vast bureau;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Rechtspositieregeling voor het personeel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - vaststelling

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Personeel - Reglement structureel telewerk (bijlage bij het arbeidsreglement) - goedkeuring

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Organisatiebeheersing - goedkeuring kader

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Kennisname: Organisatiebeheersing - jaarrapport 2020-2021

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Vaststelling Jaarrekening 2020 - deel openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - EthiasCo cvba - algemene vergadering - aanstelling vertegenwoordiger openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - EthiasCo cvba - algemene vergadering 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 21/06/2021