Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 2 maart 2021

Om 21u00.

 

Verwacht:

Bart De Vos, voorzitter;

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

Publicatiedatum: 22/02/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Wijziging algemeen politiereglement - verwijdering affiches onbewoonbaar- en ongeschiktheidsverklaring

Publicatiedatum: 22/02/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Gemeentelijke verkaveling - Wederverkoop door de gemeente van een perceel grond gelegen te Werchter, Jef Scherensstraat 27, gekadastreerd sectie E nummer 620/S/P0000 - Goedkeuring van de in de verkoopakte op te leggen voorwaarden en verkoopprijs

Publicatiedatum: 22/02/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Beslissing zaak van de wegen m.b.t. de aanleg van een nieuwe gemeenteweg ingevolge gratis grondafstand wegenis in een omgevingsaanvraag voor het verkavelen van gronden OMV_2020123037 voor het verkavelen in 16 loten (14 loten half-open verbouwing, 2 loten gesloten bebouwing) en wegenisaanleg, gelegen Leuvensebaan 61, 3110 Rotselaar, kadastraal bekend: afdeling 1 sectie C nrs. 206A, 207C, 217K, 217H, 217L, 218C, 218B, 248A, 249, 250A en 251P

Publicatiedatum: 22/02/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst kunstwerk: vervolgtraject ter verbetering van de ontmoetingsplaatsen in de Demervallei

Publicatiedatum: 22/02/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Voortzetting gebiedsgerichte coördinatie binnen Demervallei en Laak Regionaal Landschap Noord-Hageland (RLNH)

Publicatiedatum: 22/02/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst voor onderhoud begraafplaatsen 2021 als dienst van algemeen economisch belang door IGO-W vzw - goedkeuring

Publicatiedatum: 22/02/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Onderhoudswerken (asfalteringen) 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 22/02/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Domein Ter Heide - overdracht beheer zwemzone aan AGB Rotselaar

Publicatiedatum: 22/02/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 2 maart 2021

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 22/02/2021
Overzicht punten

Besloten zitting van 2 maart 2021

 

Wijziging samenstelling Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

Publicatiedatum: 22/02/2021