Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 25 mei 2021

Om 20u00.

 

Verwacht:

Bart De Vos, voorzitter;

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, schepenen;

Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

Publicatiedatum: 17/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Politieverordening UCI Road World Championships Flanders 2021 - veiligheid van evenementen

Publicatiedatum: 17/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Voorlopige vaststelling van de rooilijn in het kader van de verplaatsing van een deel van voetweg nr. 130

Publicatiedatum: 17/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Charter Werftransport dat helpt bijdragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken op het grondgebied Rotselaar- goedkeuring

Publicatiedatum: 17/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Huis van het Kind - Nieuwbouw - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 17/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Goedkeuring ontwerp huishoudelijke reglement schoolraad

Publicatiedatum: 17/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - EcoWerf - algemene vergadering van 23 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 17/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - EcoWerf - buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2021 - goedkeuring verlenging EcoWerf en statutenwijziging - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 17/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

IGS - EcoWerf - Beheersoverdrachten

Publicatiedatum: 17/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

IGS - EcoWerf - RvB - Voordracht kandidaat-bestuurder voor de periode 2022-2024

Publicatiedatum: 17/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant (ERSV) vzw - buitengewone algemene vergadering - aanstelling plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 17/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

IGS - ERSV - BAV 23 juni 2021 - Goedkeuring ontbinding vzw en vaststelling mandaat vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 17/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - Interleuven - algemene vergadering van 16 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 17/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - IGO div - algemene vergadering van 25 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 17/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - Hofheide - algemene vergadering van 23 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 17/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - Cipal dv - Algemene vergadering van 24 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 17/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - De Watergroep - algemene vergadering van 11 juni 2021 - vaststelling mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 17/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - De Lijn - Algemene vergadering van aandeelhouders van 25 mei 2021 - vaststelling mandaat vertegenwoordiger - bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 17/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Toegevoegd punt: Toegevoegd punt: Voorstel van Motie met betrekking tot het invoeren van een Brusselse stadstol - ingediend door raadsleden Werner Mertens en Frans Vansteenbeeck - ingediend door Frans Vansteenbeeck

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 25 mei 2021

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 17/05/2021