Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 29 juni 2021

Om 21u00.

 

Verwacht:

Bart De Vos, voorzitter;

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, schepenen;

Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel - vaststelling

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Personeel - Reglement structureel telewerk (bijlage 7 bij het arbeidsreglement) - goedkeuring

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Organisatiebeheersing - goedkeuring kader

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Kennisname: Organisatiebeheersing - jaarrapport 2020-2021

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Heraanleg Heirbaan - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst tussen Blue-mobility NV en de gemeente Rotselaar ten behoeve van Blue-bike locatie "station Wezemaal" - goedkeuring

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Parkeerplaatsen voorbehouden voor deelwagens

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Molenbaan - Instellen parkeerverbod

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Torenstraat - Schoolomgeving Vrije Basisschool De Klinker - Verplaatsen parkeerplaats voor personen met een beperking

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - snelheidsregimes zone 30 en zone 50 in Molenstraat, Kwellenbergstraat, Astridstraat, Spoorwegstraat, Melkerijstraat en Grensstraat

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Verkeer in de Grensstraat - plaatsen van verkeersbord F99c en F101c

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Verkeer in de Melkerijstraat tussen de Astridstraat en de Spoorwegstraat toegelaten voor bestuurders van een speed pedelec

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Verkeer in de Spoorwegstraat tussen de Astridstraat en de Melkerijstraat toegelaten voor bestuurders van een speed pedelec

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Uitleenreglement – Uitleendienst gemeente Rotselaar - goedkeuring

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Gemeente en OCMW Rotselaar - Jaarrekening 2020 - vaststelling deel gemeente en goedkeuring deel OCMW

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Goedkeuring jaarrekening 2020 deel vennootschapsboekhouding en advies over de jaarrekening 2020 deel BBC-boekhouding van het Autonoom Gemeentebedrijf Rotselaar

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Jaarrekening 2020 - Centraal Kerkbestuur Rotselaar en Centraal Kerkbestuur Tremelo (parochie Ninde) - advies

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Overeenkomst Interlokale Vereniging Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst (HABK) - goedkeuring

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Overeenkomst Interlokale Vereniging Hagelandse Academie voor Muziek en Woord (HAMW) - goedkeuring

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - OVSG - algemene vergadering van 15 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger - bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - EthiasCo cvba - algemene vergadering van 30 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - Gemeentelijke Holding nv in vereffening - algemene vergadering van 30 juni 2021 - vaststelling mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 29 juni 2021

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 21/06/2021