Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 27 april 2021

Om 20u30 tot 22u45

 

Aanwezig:

Bart De Vos, voorzitter;

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck, schepenen;

Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Heidi Pittomvils, raadslid;

 

Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 30 maart 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Coronacrisis COVID-19 - Politieverordening - wielerwedstrijd Grote Prijs Vermarc Sport op 15 mei 2021- mondmaskerplicht voor toeschouwers

 

In het belang van de veiligheid en de gezondheid en om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, keurt de gemeenteraad een politieverordening goed waarbij een verplichting tot het dragen van een mondmasker wordt opgelegd. Op zaterdag 15 mei 2021 van 13u tot 18u zijn alle toeschouwers en passanten, uitgezonderd de officiële deelnemers aan de wielerwedstrijd, verplicht om een mondmasker te dragen op het gehele officiële parcours van de wielerwedstrijd Elite-nationaal Grote Prijs Vermarc Sport.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Beslissing zaak van de wegen m.b.t. de aanleg van een nieuwe gemeenteweg ingevolge gratis grondafstand wegenis in een omgevingsaanvraag  2020146211 (2020 271) voor het bouwen van 14 sociale woningen - Vossebergen

 

De gemeenteraad keurt de beslissing goed over de aanleg van een gemeenteweg voor de omgevingsvergunning met dossiernummer OMV_2020146211 (V 2020 271) inzake het bouwen van 14 sociale woningen - Vossebergen, kadastraal bekend afdeling 2 sectie E nr. 437B. De aanvrager dient lot A met een oppervlakte van 31a74ca gratis en voor openbaar nut aan de gemeente af te staan na definitieve oplevering van de wegeniswerken.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Beslissing zaak van de wegen m.b.t. de aanleg van een nieuwe gemeenteweg ingevolge gratis grondafstand wegenis in een omgevingsaanvraag  2020145620 (S 2020 271) voor het bouwen van 15 sociale woningen - Bergzicht

 

De gemeenteraad keurt de beslissing goed over de aanleg van een gemeenteweg voor de omgevingsvergunning met dossiernummer OMV_2020145620 (S 2020 270) inzake het bouwen van 15 sociale woningen - Bergzicht, gelegen te Wezemaal, kadastraal bekend: afdeling 3 sectie C nrs. 332C, 332B, 332E en 332D. De aanvrager dient lot A met een oppervlakte van 49a 20ca gratis en voor openbaar nut aan de gemeente af te staan na definitieve oplevering van de wegeniswerken.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Heraanleg fietspaden Hellichtstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

De gemeenteraad keurt de raming en het lastenboek goed betreffende de opdracht heraanleg fietspaden Hellichtstraat. De raming bedraagt € 706.844 excl. btw of € 855.281,24 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van openbare procedure en wordt bekendgemaakt op nationaal niveau.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Beslissing zaak van de wegen m.b.t.  de aanleg van een nieuwe gemeenteweg en de gedeeltelijke wijziging van de Langestraat, de Winkelveldbaan en de Bessenlaan in een omgevingsaanvraag OMV_2020121627 (2021 39A ) inzake 'Spoorlijn 35 Hasselt - Leuven: Vervangen van overweg 119 Langestraat door de bouw van een tunnel en heraanleg van de stationsomgeving te Wezemaal.

 

De gemeenteraad keurt de beslissing goed over de aanleg van een gemeenteweg en de gedeeltelijke wijziging van de Langestraat, de Winkelveldbaan en de Bessenlaan voor de omgevingsvergunning met dossiernummer OMV_2020121627 (2021 39A) inzake 'Spoorlijn 35 Hasselt - Leuven: Vervangen van overweg 119 Langestraat door de bouw van een tunnel en heraanleg van de stationsomgeving te Wezemaal', gelegen te Kruisboogstraat 2, Langestraat 118, 120, 122, 130, 135, 137, 139, 141, 145 en Winkelveldbaan 2, 3111 Rotselaar, kadastraal bekend: afdeling 3 sectie A nrs. 124G2, 124F2, 124H2, 124E2, 126P, 159D2, 159T, 170P2, 170T, 171K, 171H, 171L, 172P, 172M, 173D, 174/2, 174G, 174F, 175E, 179L2, 179E2 en 179H2.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

EcoWerf - Retributiereglement Inzameling asbest aan huis - goedkeuring

 

De gemeenteraad keurt het retributiereglement inzameling asbest aan huis goed.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Subsidie 2020 jeugdverenigingen - toekenning van een nominatieve subsidie

 

De gemeenteraad besluit, gelet op het advies van de jeugdraad, omwille van de huidige coronacrisis tot toekenning van een nominatieve subsidie uit de financiële middelen van de projectsubsidie jeugd 2020. De erkende jeugdverenigingen, Jeugdhuis Mena en Jeugdhuis Floere Bloes, ontvangen elk een subsidie ten bedrage van € 1.984,35.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - algemene vergadering van Riobra van 29 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

De gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Riobra wordt gemandateerd om de agendapunten van de algemene vergadering van 29 juni 2021 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - algemene vergadering van Iverlek van 18 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

De gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Iverlek wordt gemandateerd om de agendapunten van de Algemene Vergadering van 18 juni 2021 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - algemene vergadering van Zefier van 10 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

 

De gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Zefier cvba wordt gemandateerd om de agendapunten van de algemene vergadering van 10 juni 2021 goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - algemene vergadering van SWaL van 20 april 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger - bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen van 12 april 2021

 

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 april 2021 betreffende het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van SWaL, die plaatsvond op 20 april 2021. De gemeentelijke vertegenwoordiger werd gemandateerd tot goedkeuring van de agendapunten.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - SWaL - Raad van bestuur - voordracht kandidaat bestuurder - bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen van 12 april 2021

 

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen waarbij  Dirk Claes wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van de cvba Sociaal Wonen arrondissement Leuven (SWaL).

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Mondelinge vragen

 

Overeenkomstig de artikelen 31, eerste lid, en 74 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bespreekt de gemeenteraad de mondelinge vragen van raadsleden.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021
Overzicht punten

Besloten zitting van 27 april 2021

 

Regeling waarnemend algemeen directeur bij diens afwezigheid of verhindering

 

De gemeenteraad actualiseert de regeling voor de aanstelling van een waarnemend algemeen directeur bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis van de algemeen directeur.

 

Publicatiedatum: 30/04/2021