Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 27 april 2021

Om 21u00.

 

Verwacht:

Bart De Vos, voorzitter;

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Coronacrisis COVID-19 - Politieverordening - wielerwedstrijd Grote Prijs Vermarc Sport op 15 mei 2021- mondmaskerplicht voor toeschouwers

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Beslissing zaak van de wegen m.b.t. de aanleg van een nieuwe gemeenteweg ingevolge gratis grondafstand wegenis in een omgevingsaanvraag  2020146211 (2020 271) voor het bouwen van 14 sociale woningen - Vossebergen

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Beslissing zaak van de wegen m.b.t. de aanleg van een nieuwe gemeenteweg ingevolge gratis grondafstand wegenis in een omgevingsaanvraag  2020145620 (S 2020 271) voor het bouwen van 15 sociale woningen - Bergzicht

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Heraanleg fietspaden Hellichtstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Beslissing zaak van de wegen m.b.t.  de aanleg van een nieuwe gemeenteweg en de gedeeltelijke wijziging van de Langestraat, de Winkelveldbaan en de Bessenlaan in een omgevingsaanvraag OMV_2020121627 (2021 39A ) inzake 'Spoorlijn 35 Hasselt - Leuven: Vervangen van overweg 119 Langestraat door de bouw van een tunnel en heraanleg van de stationsomgeving te Wezemaal.

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

EcoWerf - Retributiereglement Inzameling asbest aan huis - goedkeuring

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Subsidie 2020 jeugdverenigingen - toekenning van een nominatieve subsidie

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - algemene vergadering van Riobra van 29 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - algemene vergadering van Iverlek van 18 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - algemene vergadering van Zefier van 10 juni 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - algemene vergadering van SWaL van 20 april 2021 - bepalen mandaat gemeentelijk vertegenwoordiger - bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen van 12 april 2021

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - SWaL - Raad van bestuur - voordracht kandidaat bestuurder - bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen van 12 april 2021

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 27 april 2021

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 19/04/2021
Overzicht punten

Besloten zitting van 27 april 2021

 

Regeling waarnemend algemeen directeur bij diens afwezigheid of verhindering

Publicatiedatum: 19/04/2021