Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 30 maart 2021

Om 20u00.

 

Verwacht:

Bart De Vos, voorzitter;

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Openbare zitting van 30 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 30 maart 2021

 

Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - Goedkeuring

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 30 maart 2021

 

Coronacrisis COVID-19 - toekenning van een werkingssubsidie door de gemeente aan het autonoom gemeentebedrijf Rotselaar voor het eerste semester 2021- goedkeuring

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 30 maart 2021

 

Prijssubsidie boeken MJP 2020-2025 - berekeningswijze voor de ontleende boeken van de bibliotheek - nieuwe factor 2021 - goedkeuring

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 30 maart 2021

 

Kennisname: Financiën - Vaststellingen van de toezichthoudende overheid over de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW Rotselaar

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 30 maart 2021

 

Toegevoegd punt: Toegevoegd punt: Kennisname naamsverandering sp.a naar Vooruit - ingediend door Heidi Pittomvils - ingediend door Heidi Pittomvils

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 30 maart 2021

 

Toegevoegd punt: Toegevoegd punt: Zorgparkeren in Rotselaar mogelijk maken - ingediend door Heidi Pittomvils - ingediend door Heidi Pittomvils

Publicatiedatum: 26/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 30 maart 2021

 

Mondelinge vragen

Publicatiedatum: 22/03/2021