Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 21 juni 2021

Om 15u00 tot 17u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

An Craninckx, algemeen directeur;

Vanaf punt 39 verlaat schepen Dirk Claes de zitting wegens een belangenconflict.

Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2021 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Vaststelling definitieve agendapunten gemeenteraad 29 juni 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de definitieve agendapunten vast voor de vergadering van de gemeenteraad van 29 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Kennisname: Agendapunten AGB directiecomité 22 juni 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agendapunten van het directiecomité AGB Rotselaar van 22 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Kennisname: Agendapunten AGB raad van bestuur 24 juni 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agendapunten van de raad van bestuur van het AGB Rotselaar van 24 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Organisatiebeheersing: kader en jaarrapport 2020-2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het kader van het organisatiebeheersingssysteem en het jaarrapport 2020-2021.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Memoranda en mededelingen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de gemeente-stadsmonitor 2021.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Tijdelijke aanwervingen technisch assistenten

 

Om tijdelijke afwezigheden op te vangen binnen de technische uitvoeringsdienst en tegemoet te komen aan de grote vraag naar groenonderhoud, wordt een verkorte selectieprocedure opgestart voor de tijdelijke aanstelling van 3 voltijdse technisch assistenten, D1-D3.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Ambt van directeur basisonderwijs in afwachting van een vaste benoeming - tussentijdse evaluatie - kennisname interne en externe evaluatie - verlenging tijdelijke aanstelling

 

Naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie van de directeur basisonderwijs in afwachting van een vaste benoeming, wordt door het college van burgemeester en schepenen beslist om de tijdelijke aanstelling te verlengen.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021059005 (S 2021 93) voor aanbrengen van gevelbekleding en isolatie op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Eektstraat 43, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie A nrs. 405L en 405M

 

Het betreft een aanvraag tot aanbrengen van gevelbekleding en isolatie.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021059005

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021045501 (S 2021 71) voor het bouwen van twee eengezinswoningen in halfopen verband op een terrein gelegen te 3118 Werchter, Hogeweg 36 en 38, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie E nrs. 642D3, 642K3, 642Y3, 650D en 650E

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van twee eengezinswoningen in halfopen verband.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021045501

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021030986 (S 2021 53) voor verbouwen en samenvoegen van nr 15 en nr 17 tot één vrijstaande woning op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Torenhoflaan 15, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nrs. 651H3 en 651K3

 

Het betreft een aanvraag tot verbouwen en samenvoegen van nr. 15 en nr. 17 tot één vrijstaande woning.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021030986

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020153732 (S 2020 311) voor het bouwen van een ééngezinswoning in open verband op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Kapellekensweg 36A, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie A nr. 621G

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning in open verband.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening mits naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020153732

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021081391 (S 2021 135) voor het isoleren en bepleisteren van gevels, en het plaatsen van een reclamepaneel op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Stationsstraat 118, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nrs. 187H2, 187T en 187G2

 

Het betreft een aanvraag tot het isoleren en bepleisteren van gevels.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021081391

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021067403 (S 2021 118) voor het vervangen van een garagepoort door een raam in de voorgevel en het samenvoegen van 2 ramen naar 1 raam in de achtergevel op een terrein gelegen te 3118 Werchter, Hoogland 153A, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie D nr. 252T2

 

Het betreft een aanvraag tot het vervangen van een garagepoort door een raam in de voorgevel en het samenvoegen van 2 ramen naar 1 raam in de achtergevel.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021067403

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021066585 (S 2021 119) voor het uitbreiden van een eengezinswoning voor een keuken op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Steenweg op Nieuwrode 151A, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie C nr. 100P3

 

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een eengezinswoning.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021066585

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021005999 (S 2021 44) voor het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Heirbaan 57A, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie E nrs. 129T, 131D, 132K, 600A, 600C en 600B

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning.

 

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021005999

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Omgevingsvergunningsmelding OMV_2021092993 (M 2021 157) voor Bouwen van een  serre op een terrein gelegen te 3118 Rotselaar, Hanewijk 48, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie F nr. 77F

 

Het betreft een aanvraag tot melding stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een serre.

De omgevingsaanvraag is ongegrond, niet rechtsgeldig. Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de melding.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021092993

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

OMV2021101702 (2021 174) exploitatie bronbemaling voor plaatsing zwembad - Patrick Ceusters - Walenstraat 44

 

Het schepencollege neemt akte van de melding van de bronbemaling voor de plaatsing van een zwembad bij een private woning.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Aanvraag tot opname in het vergunningenregister van een woning met schuur en achterbouw gelegen te Rotselaar, Kleistraat 4, kadastraal bekend als afd. 1, sectie D, nr. 290A.

 

De woning met schuur en achterbouw gelegen te Rotselaar, Kleistraat 4, kadastraal bekend als afd. 1, sectie D, nr. 290A wordt als vergund geacht opgenomen in het vergunningenregister.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Muziekactiviteit: Zomerbar Jins scouts Wezemaal op 25 en 26 juni 2021

 

Muziekactiviteit scouts Wezemaal op 25 en 26 juni 2021 van 16 uur tot 23.30 uur op de terreinen van de scouts Wezemaal, Kerkebroekstraatt 3.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Goedkeuring afsprakennota 2021-2026 tussen IOED WinAr en de gemeente Rotselaar - v2.0

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afsprakennota 2021-2026 tussen de intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst WinAr en de gemeente goed.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Proximus - Wingepark (JMS 498465) - Toelating werken nutsmaatschappij

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Proximus om werken uit te voeren in het Wingepark volgens dossiernummer JMS 498465.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Wezemaalplein 3A bus 1 - donderdag 1 juli 2021

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het instellen van een tijdelijk parkeerverbod ter hoogte van Wezemaalplein 3A bus 1 op donderdag 1 juli 2021 wegens het plaatsen van een verhuiswagen.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Besluit goedkeuring mobiliteitsscenario Gemeentelijk Mobiliteitsplan

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het mobiliteitsscenario voor het mobiliteitsplan goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Toelating eenmalige standplaats markt Wezemaal 26/06/2021 - Vooruit Rotselaar- inzameling schoolgerief & boekentassen

 

Vooruit Rotselaar wenst op zaterdag 26 juni 2021 een standplaats in te nemen op de markt in Wezemaal voor het inzamen van schoolgerief en boekentassen voor het goede doel.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Toelating plaatsing geocaches & camper event 4-9 augustus 2021 - Terreinen KWM De Vrede

 

De erkende feitelijke vereniging/Rotselaars sportinitiatief Birre's Camper Friends wenst van 4 tot en met 9 augustus 2021 een geocache-evenement met overnachtingsmogelijkheden te organiseren op de terreinen van KWM De Vrede. Extra slaap- en parkeerplaatsen worden voorzien op weides in de buurt, waarvoor overeenkomsten met de respectievelijke eigenaars werden afgesloten.

Daarnaast wordt toelating gegeven voor het organiseren van activiteiten met versterkte muziek en voor het plaatsen van een 100-tal nieuwe geocaches op Rotselaars grondgebied.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Toelating bewegwijzering fietsexamen De Straal Rotselaar - 22 juni t.e.m. 1 juli 2021

 

Basisschool De Straal Rotselaar organiseert tijdens de laatste week van juni 2021 een fietsexamen en wenst hiervoor de nodige bewegwijzering aan te brengen. 

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Wijziging aanstelling personeel 'de Plas' voor zwemseizoen 2021

 

Omwille van wijzigingen in beschikbaarheid van jobstudenten dienen er nieuwe jobstudenten aangesteld te worden voor zwemzone 'de Plas' in juli en augustus 2021.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Hagelandse Academie voor Muziek en Woord - Aanstelling juryleden

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met de aanstelling van de juryleden voor het beoordelen van de eindproeven van het schooljaar 2020-2021 van de Hagelandse Academie Muziek en Woord.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Verzoek tot ontbinding grafconcessie zonder kelder begraafplaats Rotselaar-Centrum

 

Het verzoek tot ontbinding van een grafconcessie zonder kelder wordt toegestaan.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Aanvraag personenlijst door Vrije Basisschool De Klinker

 

Instellingen van Belgisch recht die taken van algemeen belang vervullen (zoals de Vrije Basisschool De Klinker) en die niet nominatief werden aangewezen voor toegang tot het Rijksregister kunnen in aanmerking komen om onder bepaalde voorwaarden personenlijsten te verkrijgen. De vrije en de gemeentelijke basisscholen zijn beide partners van de gemeente Rotselaar om aan kleuters van Rotselaar kwalitatief onderwijs in eigen gemeente aan te bieden en te promoten.

Binnen het kader van de goedgekeurde data sharing agreement wordt aan de Vrije Basisschool De Klinker een personenlijst afgegeven.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Ambtshalve afvoering van het bevolkingsregister

 

De afvoering van ambtswege van een persoon is een uitzonderingsmaatregel. In dit geval wordt ze toegepast omdat de nieuwe verblijfplaats van deze persoon niet kan worden achterhaald, geen aangifte van adreswijziging of vertrek naar het buitenland werd gemeld en er ook niet werd vastgesteld dat deze persoon werd opgenomen in een instelling voor sociale bescherming of strafinrichting. Deze persoon wordt afgevoerd van het bevolkingsregister.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Ambtshalve afvoering van het vreemdelingenregister

 

De afvoering van ambtswege van een persoon is een uitzonderingsmaatregel. In dit geval wordt ze toegepast omdat de nieuwe verblijfplaats van deze persoon niet kan worden achterhaald, geen aangifte van adreswijziging of vertrek naar het buitenland werd gemeld en er ook niet werd vastgesteld dat deze persoon werd opgenomen in een instelling voor sociale bescherming of strafinrichting. Deze persoon wordt afgevoerd van het vreemdelingenregister.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Ambtshalve afvoering van het vreemdelingenregister

 

De afvoering van ambtswege van een persoon is een uitzonderingsmaatregel. In dit geval wordt ze toegepast omdat de nieuwe verblijfplaats van deze persoon niet kan worden achterhaald, geen aangifte van adreswijziging of vertrek naar het buitenland werd gemeld en er ook niet werd vastgesteld dat deze persoon werd opgenomen in een instelling voor sociale bescherming of strafinrichting. Deze persoon wordt afgevoerd van het vreemdelingenregister.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Ambtshalve afvoering van het vreemdelingenregister

 

De afvoering van ambtswege van een persoon is een uitzonderingsmaatregel. In dit geval wordt ze toegepast omdat de nieuwe verblijfplaats van deze personen niet kan worden achterhaald, geen aangifte van adreswijziging of vertrek naar het buitenland werd gemeld en er ook niet werd vastgesteld dat deze personen werden opgenomen in een instelling voor sociale bescherming of strafinrichting. Deze personen worden afgevoerd van het vreemdelingenregister.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op

leegstaande woningen en gebouwen - aanslagjaar 2021

 

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op leegstaande woningen en gebouwen, aanslagjaar 2021.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Vaccinatiecentrum - ontvangen subsidie - Penhouder Gemeente Rotselaar - verdeling subsidie 2021.005 (infrastructuur en uitbating)

 

Het college neemt als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) kennis van de ontvangen

subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum (derde schijf t.b.v. 128.800 euro) m.b.t. het vaccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Vaccinatiecentrum - ontvangen subsidie - Penhouder Gemeente Rotselaar - verdeling subsidie 2021.006 (collectief transport)

 

Het college neemt als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) kennis van de ontvangen subsidie voor collectief transport naar een vaccinatiecentrum (derde schijf t.b.v. 12.200 euro) m.b.t. het vaccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 juni 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 29/06/2021