Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 22 februari 2021

Om 15u00 tot 17u00

 

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen van 15 februari 2021 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Kennisname: Agendapunten AGB raad van bestuur 25/02/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agendapunten van de raad van bestuur van het AGB Rotselaar van 25 februari 2021.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Kennisname: Memoranda en mededelingen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van brieven, verslagen, uitnodigingen, e.d.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020143612 (V 2020 26) voor het verkavelen in 2 loten halfopen bebouwing op een terrein gelegen te 3118 Werchter, Hoogland 71, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie E nr. 572L

 

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen in 2 loten halfopen bebouwing.

De omgevingsaanvraag wordt GEWEIGERD.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020143612

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020143044 (V 2020 27) voor het verkavelen in 3 loten (2 HOB en 1 gesloten bebouwing) na het slopen van een woning op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Stationsstraat 203, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 694Z

 

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen in 3 loten (2 hob en 1 gesloten bebouwing) na het slopen van een woning.

De omgevingsaanvraag wordt GEWEIGERD.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020143044

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020151645 (S 2020 280) voor het vellen van 3 hoogstammige bomen op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Olmendreef 32, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie E nr. 43E36

 

Het betreft een aanvraag tot het vellen van 3 hoogstammige bomen.

De aanvraag voldoet niet aan de criteria voor de goede ruimtelijke ordening in de onmiddellijke en ruime omgeving.

De omgevingsaanvraag wordt GEWEIGERD.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020151645

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020169426 (S 2020 313) voor het bouwen van een eengezinswoning op een terrein gelegen te 3118 Werchter, Varentstraat 157A, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie D nr. 7R2

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020169426

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020156897 (S 2020 289) voor het bouwen van een terrasoverkapping op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Verdedigingsweg 9, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nrs. 1109V2 en 1109N3

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een terrasoverkapping.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020156897

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020126257 (S 2020 246) voor het aanbouwen van een terrasoverkapping en tuinberging op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Middelberghof 12, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie A nr. 189E

 

Het betreft een aanvraag tot het aanbouwen van een terrasoverkapping en tuinberging.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020126257

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Schenking oude schoolbanken aan Toekomst voor Senegal

 

In het meerjarenplan 20-25 wordt er sterk ingezet op het vernieuwen van oud schoolmeubilair om binnen het huidige pedagogische kader in te zetten op dynamische inrichting van schoolruimtes. Door het vernieuwen van oud schoolmeubilair in vier gemeentescholen, wordt er een veelheid aan oude schoolbanken en -stoelen uit de scholen gehaald. De meeste stukken zijn volledig afgeleefd en worden afgevoerd. Een ander deel is nog bruikbaar, maar zal niet hergebruikt worden binnen het eigen gemeentelijk patrimonium. Door het niet hergebruik van het oude meubilair zullen deze geschonken worden aan VZW Gekko for Africa. 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Duikoefeningen 'de Plas' Hulverleningszone Oost Vlaams-Brabant

 

Het college geeft het Zonaal brandweerduikteam van Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant de toelating om op 4, 11, 18 en 25 maart 2021 van 9u tot 12u duikoefeningen te organiseren binnen de zwemzone van ‘de Plas’ mits rekening te houden met de volgende voorwaarden:

-  het naleven van alle lokale besluiten, alle richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en de ministeriële besluiten inzake hygiëne, veiligheid en veiligheidsafstand.

- het melden van de activiteit aan surfclub De Winge en aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Aanvragen verwijdering grafzerken 2020

 

Nabestaanden hebben de mogelijkheid om een verwijdering van een grafzerk aan te vragen. Er werden 28 aanvragen voor een verwijdering van een grafzerk ingediend in 2020. Meer bepaald gaat het over 15 graven op de begraafplaats van Rotselaar-Centrum, 4 graven op de begraafplaats van Rotselaar-Heikant, 8 graven op de begraafplaats van Wezemaal en 1 graf op de begraafplaats van Werchter.

Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt aan elk graf en aan de ingang van de begraafplaats van 9 maart 2021 tot 9 maart 2022 een beslissing tot verwijdering uitgehangen. Indien er geen bezwaren worden ontvangen, worden deze graven verwijderd vanaf 10 maart 2022.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Eenzijdige beëindiging concessieovereenkomst begraafplaats Wezemaal

 

Nabestaanden hebben de mogelijkheid om eenzijdig een grafconcessie op de gemeentelijke begraafplaats te beëindigen. Er werd een aanvraag ingediend tot eenzijdige beëindiging van een grafconcessie op de gemeentelijke begraafplaats van Wezemaal.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Eenzijdige beëindiging concessieovereenkomst begraafplaats Wezemaal

 

Nabestaanden hebben de mogelijkheid om eenzijdig een grafconcessie op de gemeentelijke begraafplaats te beëindigen. Er werd een aanvraag ingediend tot eenzijdige beëindiging van een grafconcessie op de gemeentelijke begraafplaats van Wezemaal.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Eenzijdige beëindiging concessieovereenkomst begraafplaats Wezemaal

 

Nabestaanden hebben de mogelijkheid om eenzijdig een grafconcessie op de gemeentelijke begraafplaats te beëindigen. Er werd een aanvraag ingediend tot eenzijdige beëindiging van een grafconcessie op de gemeentelijke begraafplaats van Wezemaal.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Optimaliseren schoolinfrastructuur GBS Heikant  - Goedkeuring verrekeningen

 

Het college gaat akkoord met verrekening 1 tot en met 6.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Beslissing over de aanvraag tot vrijstelling van leegstandsbelasting voor het pand gelegen op de Stationsstraat 114 te 3110 Rotselaar, kadastraal gekend afdeling 1, sectie C, nr. 192/D

 

Beslissing over de aanvraag tot vrijstelling van leegstandsbelasting voor een pand gelegen op de Stationsstraat te 3110 Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Vaccinatiecentrum - goedkeuring facturen - Penhouder Gemeente Rotselaar - Factuur 2021.003

 

Het college keurt de ontvangen facturen - als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) - goed m.b.t. de gemaakte kosten voor het vacccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Vaccinatiecentrum - ontvangen subsidie - Penhouder Gemeente Rotselaar - verdeling subsidie 2021.001

 

Het college neemt kennis van de ontvangen subsidie (eerste schijf t.b.v. 158.800 euro) - als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) - m.b.t. het vacccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021