Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 15 maart 2021

Om 15u00 tot 17u00

 

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Vanaf punt 31 verlaat schepen Patrick Vervoort de zitting wegens een belangenconflict.

Vanaf punt 32 vervoegt schepen Patrick Vervoort de zitting.

Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen van 8 maart 2021 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Ontslag wederzijds akkoord - pensionering

 

De arbeidsovereenkomst van 20 augustus 2018 tussen Karin Raes en de gemeente Rotselaar, wordt beëindigd in wederzijds akkoord omwille van de pensionering van Karin Raes, ingaand op 1 september 2021.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Selectieprocedure technisch assistent: aanstelling

 

Naar aanleiding van de selectieprocedure van technisch assistent, wordt 1 kandidaat aangesteld, voltijds, contractueel, D1-D3.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Selectieprocedure technisch assistent: vaststellen wervingsreserve

 

Voor de selectieprocedure van technisch assistent, contractueel, voltijds, D1-D3, wordt een wervingsreserve aangelegd.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

GBS HET NEST: Tijdelijke Aanstelling in een wervingsambt in het gewoon basisonderwijs wegens ziekte

 

Een onderwijzer wordt met ingang van 22 feburari 2022 tijdelijk aangesteld voor 18/24ste ter vervanging van een personeelslid dat een ziekteverlof neemt en dit in de gemeentelijke basisschool GBS Het Nest.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

GBS Het Nest Tijdelijke Aanstelling in een wervingsambt in het gewoon basisonderwijs wegens bevallingsverlof

 

Een onderwijzer wordt met ingang van 15 maart 2021 tijdelijk aangesteld voor 24/24ste ter vervanging van een personeelslid dat een bevallingsverlof neemt en dit in de gemeentelijke basisschool GBS Het Nest.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

GBS De Straal: Aanvaarding ontslag van een personeelslid in een wervingsambt onderwijzer in het gewoon basisonderwijs

 

Aanvaarding van een ontslag van een personeelslid in de gemeentescholen van Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020150592 (V 2020 28) voor het verkavelen van perceel voor het oprichten van 1 ééngezinswoning op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Beninksstraat , kadastraal bekend als afdeling 3 sectie C nrs. 200, 202G, 203E, 204M, 204N en 204P

 

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van perceel voor het oprichten van 1 ééngezinswoning.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020150592

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020174327 (S 2020 326) voor de renovatie van een bestaande hoeve en schuur tot ééngezinswoning met bijgebouw op een terrein gelegen te 3118 Werchter, Eggelbroek 18, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie F nr. 60C

 

Het betreft een aanvraag tot de renovatie van een bestaande hoeve en schuur tot ééngezinswoning met bijgebouw.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020174327

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020073604 (S 2020 279) voor het bouwen van een eengezinswoning op een terrein gelegen te 3118 Werchter, Vondelweg 4, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie D nr. 459Z

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020073604

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020134119 (S 2020 264) voor het bouwen van een eengezinswoning met carport op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Steenweg op Wezemaal 63, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nr. 544V2

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning met carport.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020134119

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020165080 (S 2020 301) voor de renovatie van een eengezinswoning op een terrein gelegen te 3118 Werchter, Hogeweg 120, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie E nr. 552W

 

Het betreft een aanvraag tot de renovatie van een eengezinswoning.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020165080

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020176388 (S 2020 331) voor het bouwen van een eengezinswoning na het slopen van een woning met aanhorigheden op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Catharinalaan 7, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nrs. 735N en 735K

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning na het slopen van een woning met aanhorigheden.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven

van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020176388

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021018879 (S 2021 52) voor het slopen van een weekendverblijf en garagebox en het bouwen van een eengezinswoning op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Kastanjedreef 8, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie E nr. 36E3

 

Het betreft een aanvraag tot het slopen van een weekendverblijf en garagebox en het bouwen van een eengezinswoning.

 

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021018879

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020165453 (S 2020 299) voor het bouwen van een eengezinswoning en ontbossing op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Kastanjedreef 9, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie E nr. 35K

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning en ontbossing.

 

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020165453

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Advies - omgevingsaanvraag 2020101853 ingediend door Herman De Backker namens READY BETON NV gevestigd te Wingepark 6, 3110 Rotselaar inzake hernieuwen vergunning, gelegen te Wingepark 6, 3110 Rotselaar, kadastraal bekend: afdeling 1 sectie C nr. 752Y2

 

De omgevingsaanvraag Wingepark 6, 3110 Rotselaar, wordt VOORWAARDELIJK GUNSTIG GEADVISEERD

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Aktename van de verdeling 2021 75 van de percelen kadastraal gekend als afd. 1, sectie E, nrs. 43A31 en 43E16 gelegen aan de Beukenlaan 55 en 57 aangevraagd op 23 februari 2021 door notarissen Geerinckx & Callewaert gevestigd te Th. De Beckerstraat 42, 3200 Aarschot.

 

De voorgestelde verdeling gelegen aan de Beukenlaan 57 kadastraal gekend als afdeling 1, sectie E, nr. 43A31 wordt gevraagd n.a.v. een verkoopakte, om bij te voegen bij het naastliggend perceel kadastraal gekend als afdeling 1 sectie E43E16 (Beukenlaan 55).

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Standpunt adviesvraag beroepsprocedure Deputatie aangaande het beroep ingediend tegen de weigering van omgevingsvergunning voor het vellen van een meerstammige hoogstammige boom voor het vrijmaken van een toegangsweg afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen 30 december 2020 - dossier 2020 257 S

 

Standpunt eerste aanleg van 30 december 2020 blijft behouden.

 

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020135311

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Standpunt adviesvraag beroepsprocedure Deputatie aangaande het beroep ingediend tegen de omgevingsvergunning voor het inrichten van een parking voor aanhangwagens Vermeir afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen 30 december 2020  dossier 2020 233 S

 

Standpunt eerste aanleg van 30 december 2020 blijft behouden.

 

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020116963

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Rapportering INL ploegen IGO 2020

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de rapportering 2020 van de doelgroepmedewerkers van de Intergemeentelijke Natuurlijk- en Landschapsploegen goed.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Regionet Leuven - ambitiekader en gebiedsagenda

 

In navolging van de bespreking met het college van burgemeester en schepenen van 08/02/2021 werd door het projectbureau Regionet Leuven een definitieve versie overgemaakt van de gebiedsagenda stadsregio Leuven.

Er wordt gevraagd om de gebiedsagenda ter goedkeuring voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen en de beslissing over te maken tegen 19 maart 2021.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Aanvraag tijdelijke inbuizing gracht - Grotestraat 82A

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Eva Dooms, Ir-architect van DEsigned, om de gracht, die gelegen is voor de nieuwbouwwerf Grotestraat 82A, tijdelijk in te buizen over een lengte van +/- 7 meter.

 

Na de ruwbouwwerken zal de tijdelijke inbuizing opnieuw verwijderd worden en de gracht in oorspronkelijke toestand hersteld worden.

 

De technische uitvoeringsdienst zal toezicht houden op het tijdelijk inbuizen van de gracht zodat de gracht niet dicht slibt.

 

Eva Dooms dient aan de dienst werken foto's van de situatie vóór en na de tijdelijke inbuizing te bezorgen.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Provinciebaan 17-19 - 18 maart 2021

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het instellen van een tijdelijk parkeerverbod op 18 maart 2021 ter hoogte van Provinciebaan 17-19.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Project #FLDW - Uitbetaling voorschot projectsubsidie vrije tijd 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich op basis van het reglement projectsubsidie vrije tijd akkoord met de uitbetaling van het voorschot voor het project ‘#FLDW’.

Het project ‘#FLDW en 12 andere prachtlocaties in Rotselaar’ van dhr. Jeroen Reumers, inwoner van Rotselaar, is een fietstocht van circa 30 kilometer die de ganse gemeente Rotselaar doorkruist, langs trage wegen en langs alle mogelijke bezienswaardigheden.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Toekenning toelage 2021 cultuurraad en kennisname financieel overzicht 2020 en budget 2021 cultuurraad

 

De cultuurraad is erkend als gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid binnen de gemeente Rotselaar. Voor haar werking ontvangt de cultuurraad een gemeentelijke subsidie.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Akkoord uitbetaling werkings- en projectsubsidie cultuur 2020

 

Socio-culturele verenigingen erkend binnen de Rotselaarse cultuurraad komen in aanmerking voor werkings- en projectsubsidie 2020. Alle aanvragen werden berekend aan de hand van het subsidiereglement cultuur goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord voor de uitbetaling van de werkings- en projectsubsidie cultuur 2020.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Kennisname: advies voorstel straatnamen – AV Cultuurraad 09/03/21

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies over het voorstel van straatnamen van de algemene vergadering van de cultuurraad van 9 maart 2021.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Kennisname: verslag Algemene Vergadering Cultuurraad 09/03/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de

algemene vergadering van de cultuurraad van 9 maart 2021.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Toelating opendeurdag-wandeling Hagelandse Academie voor Muziek en Woord - 12/06/2021-30/09/2021

 

HAMW-afdeling Rotselaar wenst van 12 juni 2021 tot en met 30 september 2021 een opendeur-dagwandeling uit te stippelen als alternatief voor de jaarlijkse opendeurdag.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Deelname Buitenspeeldag op woensdag 21 april 2021

 

Deelname van gemeente Rotselaar aan de Buitenspeeldag op woensdag 21 april 2021.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Toelating tennisstages voor kinderen en jongeren - paasvakantie 2021 - Wezemaalse tennisclub

 

Wezemaalse Tennisclub vraagt de toelating om tijdens de paasvakantie tennisstages voor jongeren van 4 tot en met 18 jaar te organiseren.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Troostplekwandeling Ferm Werchter

 

Bewegwijzerde Troostplekwandeling van Ferm Werchter  in Werchter van 1 februari 2021 tot en met 30 april 2021.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Okra Wandeling door 'de Gevel'

 

Bewegwijzerde wandeling van Okra Rotselaar door 'de Gevel' van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Ambtshalve afvoering van het vreemdelingenregister

 

De afvoering van ambtswege van een persoon is een uitzonderingsmaatregel. In dit geval wordt ze toegepast omdat de nieuwe verblijfplaats van deze persoon niet kan worden achterhaald, geen aangifte van adreswijziging of vertrek naar het buitenland werd gemeld en er ook niet werd vastgesteld dat deze persoon werd opgenomen in een instelling voor sociale bescherming of strafinrichting. Deze persoon wordt afgevoerd van het vreemdelingenregister.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Concessies begraafplaatsen februari 2021

 

Nabestaanden hebben de mogelijkheid om concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen aan te vragen. In februari werden er drie aanvragen grafconcessie zonder kelder en twee aanvragen urnenveldconcessie ingediend.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Nummering rioolwaterzuiveringsinstallatie Aquafin te Beversluis

 

Elk gebouw dat voor administratief, commercieel of industrieel gebruik bedoeld is, krijgt een huisnummer, zelfs al bevat het geen woning. Naar aanleiding van het verzoek van Aquafin wordt aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie, gelegen te Beversluis, een huisnummer toegekend.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Goedkeuring gunning schoolbehoeften - verlenging 2

 

Goedkeuring van de verlenging van de opdracht "Schoolbehoeften" voor schooljaar 2021-2022 aan

InterOffice.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Ontwerp van de speelplaatsvernieuwing voor GBS Wezemaal, GBS Rotselaar Centrum en GBS Werchter - Goedkeuring gunning

 

Het college gaat akkoord met de gunning van de opdracht ontwerp van de speelplaatsvernieuwing aan Burolandschap uit Tongeren.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Optimaliseren schoolinfrastructuur GBS Heikant  - Goedkeuring verrekening 7

 

Het college gaat akkoord met verrekening 7 voor een totaalbedrag in meer van € 2.810,52 excl. btw.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Vaccinatiecentrum - ontvangen subsidie - Penhouder Gemeente Rotselaar - verdeling subsidie 2021.002

 

Het college neemt als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) kennis van de ontvangen subsidie voor collectief transport naar een vaccinatiecentrum (eerste schijf t.b.v. 12.200 euro) m.b.t. het vacccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Vaccinatiecentrum - goedkeuring facturen - Penhouder Gemeente Rotselaar - Factuur 2021.013-2021.014

 

Het college keurt als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) de ontvangen facturen goed m.b.t. de gemaakte kosten voor het vaccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 15 maart 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 23/03/2021