Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 22 maart 2021

Om 15u00 tot 17u00

 

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Vanaf punt 9 verlaat schepen Patrick Vervoort de zitting wegens een belangenconflict.

Vanaf punt 10 vervoegt schepen Patrick Vervoort de zitting.

Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen van 15 maart 2021 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Vaststelling definitieve agendapunten gemeenteraad 30 maart 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de definitieve agendapunten vast voor de vergadering van de gemeenteraad van 30 maart 2021.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Kennisname: schriftelijke vraag raadslid

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de schriftelijke vraag van een gemeenteraadslid en formuleert hierop antwoord.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Kennisname: Antwoord gouverneur over klacht raadslid jegens een lid van het college van burgemeester en schepenen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de provinciegouverneur van 2 februari 2021 over de klacht van een raadslid.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Kennisname: Memoranda en mededelingen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van brieven, verslagen, uitnodigingen, e.d.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Openbare zitting van 22 maart 2021

 

Overheidsopdracht - Collectieve hospitalisatieverzekering personeel - Overheidsopdracht - raamovereenkomst - Federale Pensioendienst

 

Na een openbare aanbestedingsprocedure die in 2017 door de Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijke Sociale Dienst (hierna afgekort FPD-GSD) werd gevoerd, beheert AG Insurance sinds 1 januari 2018 de collectieve verzekeringsovereenkomst waarbij het personeel van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn aangesloten. Dit contract loopt af op 31 december 2021. De FPD-GSD vaardigt een nieuwe overheidsopdracht uit in 2021 en biedt de lokale besturen een raamovereenkomst collectieve hospitalisatieverzekering aan van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. Het college van burgemeester en schepenen besluit om deel te nemen aan deze raamovereenkomst.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020123037 (V 2020 24) voor het verkavelen in 16 loten ( 14 loten half-open verbouwing, 2 loten gesloten bebouwing) en wegenisaanleg op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Leuvensebaan 61, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nrs. 206A, 207C, 217K, 217H, 217L, 218C, 218B, 248A, 249, 250A en 251P

 

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen in 16 loten ( 14 loten half-open verbouwing, 2 loten gesloten bebouwing) en wegenisaanleg.

 

De omgevingsaanvraag wordt GEWEIGERD.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020123037

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020108374 (S 2020 319) voor Huis van het kind op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Kapelstraat 45 en 47, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nrs. 737L en 737M

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van huis van het kind.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020108374

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021015452 (S 2021 29) voor de aanleg van Padel velden op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Spikstraat 5, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie A nr. 645C

 

Het betreft een aanvraag tot de aanleg van padel velden.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021015452

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020092487 (S 2020 283) voor de nieuwbouw van een woning in open bebouwing met praktijkruimte op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Elzendreef 23A, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie E nr. 43Y43

 

Het betreft een aanvraag tot de nieuwbouw van een woning in open bebouwing met praktijkruimte.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020092487

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020112529 (S 2020 256) voor het bouwen van een eengezinswoning en een zwembad op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Beukenlaan 68, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie E nr. 43P26

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning en een zwembad.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020112529

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020151165 (V 2020 29) voor het opdelen van 3 kadastrale percelen tot 2 loten voor het oprichten van 1 ééngezinswoning in open bebouwing op loten 1 en 2 op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Beukepleinbaan 8, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie C nrs. 172L, 172K en 174H

 

Het betreft een aanvraag tot het opdelen van 3 kadastrale percelen tot 2 loten voor het oprichten van 1 ééngezinswoning in open bebouwing op loten 1 en 2.

 

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020151165

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

OMV_2021047295 (OMV 2021 73) bemaling in kader van herstellen van de riolering - Soga nv - Aarschotsesteenweg

 

Het schepencollege neemt akte van de melding van een bronbemaling in het kader van de herstelling van de openbare riolering.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Attest bouwrijpheid aangevraagd voor de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden OMV_2020095343 - V 2020 19 gelegen 3118 Rotselaar (Werchter), Hoogland 89, 89A, 91 & 91A, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie , nummers 566 p, 566 w, 567 v en 569 z, met betrekking tot het verkavelen van percelen in vier bouwloten voor het oprichten van eengezinswoningen in half-open bebouwing.

 

In de omgevingsvergunning werden lasten en voorwaarden opgelegd inzake het afleveren van het bouwrijpheidsattest.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat er voldaan is aan artikel 4.2.16 paragraaf 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dit met betrekking tot de lasten en voorwaarden opgenomen in de omgevingsvergunning en verleent het attest van bouwrijpheid voor voorliggende aanvraag.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Aanbiedingsdossier voorkooprecht op het weekendverblijf gelegen te 3118 Rotselaar (Werchter), Guldentop 24, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie D, nummer 94 n.

 

Het college oefent het recht van voorkoop niet uit.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Aanbiedingsdossier 132647 voorkooprecht op de woning gelegen te 3110 Rotselaar, Kwikstaartweg 103, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie E, nummer 315 t.

 

Het college oefent het recht van voorkoop niet uit.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Aanbiedingsdossier 132664 voorkooprecht op het weekendverblijf gelegen Tijl Uilenspigelpad 12, 3111 Rotselaar (Wezemaal), kadastraal gekend als afdeling 3, sectie B, nummer 206 B.

 

Het college oefent het recht van voorkoop niet uit.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Aanbiedingsdossier 132686 voorkooprecht op een weekendverblijf gelegen Vondelweg 27 te 3118 Rotselaar (Werchter), kadastraal gekend als afdeling 2, sectie E nummer 517 r.

 

Het college oefent het recht van voorkoop niet uit.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

GA 202101: Aanpassingspremie Demerbroekstraat 37

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een aanpassingspremie van 500 euro voor de Demerbroekstraat 37 te Werchter.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

GA 202102 Aanpassingspremie Aarschotsesteenweg 348

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een aanpassingspremie van 128,52 euro voor de Aarschotsesteenweg 348 te 3111 Wezemaal.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

GA202103 Aanpassingspremie Walenstraat 10

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een aanpassingspremie van 202,85 euro voor de Walenstraat 10 te 3110 Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Kwijtschelding aangerekend bedrag voor stedenbouwkundige inlichtingen (SI 2021 80) aan Bart Van Caeyzeele

 

Het college van burgemeester en schepenen scheldt een onterecht aangerekend bedrag van 135 euro voor het verlenen van stedenbouwkundige inlichtingen kwijt.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

OMV Natie - Permanente vergunning voor 2021 voor het uitvoeren van kleine dringende werken op de openbare weg

 

Het college van burgemeester en schepenen reikt aan OMV Natie voor 2021 een permanente vergunning uit voor het uitvoeren van kleine dringende werken op de openbare weg, zoals voorzien in artikel 18 van de VVSG-code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen

 

Deze vergunning heeft betrekking op de volgende werken:

          aansluitingswerken van maximum 2 dagen

          herstellingen van storingen

          kleine onderhoudswerken met een put-/sleufoppervlakte kleiner dan 3 m²

 

Ten laatste twee dagen voorafgaandelijk aan de werken moet de aannemer aan de dienst werken laten weten waar en wanneer er werken worden uitgevoerd.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Proximus - Provinciebaan, Dorpsplein en Smidsestraat - Toelating werken nutsmaatschappij

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Proximus om werken uit te voeren in de Provinciebaan, het Dorpsplein en de Smidsestraat volgens dossiernummer JMS 468979.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Bijlage aan de samenwerkingsovereenkomst inzake aangepast vervoer van en naar het vaccinatiecentrum Rotselaar - goedkeuring

 

Het gemeentebestuur ondertekent de bijlage aan de samenwerkingsovereenkomst inzake aangepast vervoer van en naar het vaccinatiecentrum Rotselaar met Leuven-Hageland Mobiel vzw.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Toewijzing vaste standplaats markt Wezemaal - Zuiderse Zonde - Gedroogde vleeswaren & apero-producten

 

Bart Andries wenst een vaste standplaats in te nemen op de zaterdagmarkt in Wezemaal voor de verkoop van gedroogde vleeswaren en apero-producten.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Toelating eenmalige standplaats markt Werchter & Wezemaal 2 & 3 april 2021 - Mini-onderneming Cozzzy, Montfortcollege Rotselaar

 

De mini-onderneming Cozzzy (Montfortcollege Rotselaar) wenst op vrijdag 2 april 2021 en zaterdag 3 april 2021 een standplaats in te nemen op de markten van Werchter en Wezemaal voor de verkoop van dekentjes, ten voordele van de vzw Het Zavelhuis.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Princiepsbeslissing subsidieverdeling jeugd 2020

 

Het college wordt gevraagd om de subsidieverdeling jeugd 2020 principieel goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Goedkeuring afpijling wandelingen WK Werchter 18 april - 9 mei 2021

 

WK Werchter wenst van 18 april 2021 tot en met 9 mei 2021 drie wandelingen, van 6,5 km, 8,4 km en 13,3 km, af te pijlen.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Goedkeuring afpijling verteltocht 'De paashaas is verdwenen!' - KWB Rotselaar - 3 t.e.m. 18 april 2021

 

KWB Rotselaar wenst vanaf 3 tot en met 18 april 2021 twee verteltochten (een grote en een kleine route) voor kinderen af te pijlen.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Nummering bouwproject Demerbroekstraat

 

Aan de appartementen van het bouwproject gelegen aan de Demerbroekstraat 5 te Werchter worden huisnummers toegekend.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Aanvraag personenlijst door IGO DIV - aanpassing lokaal toewijzingsreglement sociale woningen met doelgroepenplan

 

In het kader van de opdracht om een aangepast lokaal toewijzingsreglement voor sociale woningen met doelgroepenplan op te maken, wordt aan IGO DIV de personenlijst bezorgd van de bewoners van de clusters weekendverblijven, die in aanmerking kunnen komen voor herhuisvesting. De voorrangsbepalingen voor één of meer specifieke doelgroepen moeten verantwoord worden op basis van een doelgroepenplan.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Aankoop en levering speeltoestellen: Goedkeuring borgvrijgave

 

De borgstelling van de firma Eibe mag volledig vrijgegeven worden.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Nieuw meubilair gemeentescholen - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

 

Het college gaat akkoord met het opstarten van de prijsvraag in het dossier nieuw meubilair gemeentescholen.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Vaccinatiecentrum - goedkeuring facturen - Penhouder Gemeente Rotselaar - Factuur 2021.015-2021.016

 

Het college keurt als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) de ontvangen facturen goed m.b.t. de gemaakte kosten voor het vaccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 maart 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 30/03/2021