Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 19 april 2021

Om 15u00 tot 17u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

An Craninckx, algemeen directeur;

Vanaf punt 25 verlaat schepen Dirk Claes de zitting wegens een belangenconflict.

Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen van 12 april 2021 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Vaststelling definitieve agendapunten gemeenteraad 27/04/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de definitieve agendapunten vast voor de vergadering van de gemeenteraad van 27 april 2021.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Kennisname: Agendapunten AGB directiecomité 20/04/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agendapunten van het directiecomité AGB Rotselaar van 20 april 2021.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Kennisname: schriftelijke vragen raadsleden

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de schriftelijke vragen van een gemeenteraadslid en formuleert hierop antwoorden.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Kennisname: Memoranda en mededelingen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van brieven, verslagen, uitnodigingen, e.d.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Ontslag medewerker

 

Het college van burgemeester en schepenen maakt een einde aan de arbeidsovereenkomst van een medewerker.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Beëindiging vervangingsovereenkomst administratief medewerker C1-C3 in onderling akkoord

 

De vervangingsovereenkomst met een administratieve medewerker C1-C3 wordt in onderling overleg beëindigd met ingang van 1 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021016479 (S 2021 34) voor het bouwen van een eengezinswoning op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Molenbaan 46A, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie C nrs. 336C en 336D

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021016479

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020165525 (S 2020 305) voor het bouwen van een eengezinswoning en het slopen van constructies in natuurgebied op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Vakenstraat 97, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nrs. 312L en 313S

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning en het slopen van constructies in natuurgebied.

De omgevingsaanvraag wordt GEDEELTELIJK VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020165525

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020163050 (S 2020 333) voor het verbouwen van een ééngezinswoning op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Steenweg op Nieuwrode 188, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie C nrs. 247V en 248G

 

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een eengezinswoning.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020163050

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021003271 (S 2021 8) voor het verbouwen van een eengezinswoning in half-open verband op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Torenstraat 57, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nr. 695W2

 

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een eengezinswoning in half-open verband.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021003271

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021019741 (S 2021 36) voor de aanleg van een zwembad op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Kerkstraat 25, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie A nr. 476R

 

Het betreft een aanvraag tot de aanleg van een zwembad.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021019741

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

OMV2021061158 (M 2021 98) exploitatie bronbemaling - Varentstraat 138A - Branders

 

Het schepencollege neemt akte van de bronbemaling voor het plaatsen van de kelder bij een eengezinswoning.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Standpunt adviesvraag beroepsprocedure Deputatie aangaande het beroep ingediend tegen de omgevingsvergunning 2020035900 (2020 123) voor bouw van 62 sociale woningen waarvan 26 ééngezinswoningen en 36 appartementen en aanleg wegenis afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen 4 januari 2021

 

Standpunt eerste aanleg van 4 januari 2021 blijft behouden.

 

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020035900

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Leuvensebaan 25 - 22 april 2021 tot 30 april 2021

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het instellen van een tijdelijk parkeerverbod ter hoogte van Leuvensebaan 25 van 22 april 2021 tot en met 30 april 2021.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Weigering stickerverkoop Rode Kruis - vaccinatiecentrum Sportoase 'De Toren' - Rode Kruis afdeling Haacht

 

Rode Kruis afdeling Haacht wenst tijdens de periode van 22 april tot en met 6 mei 2021 stickers te verkopen aan de uitgang van het vaccinatiecentrum Sportoase 'De Toren'.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Toelating en tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de wielerwedstrijd Grote Prijs Vermarc Sport te Rotselaar op zaterdag 15 mei 2021

 

De wielerwedstrijd 'Elite Nationaal' - Grote Prijs Vermarc wordt georganiseerd op zaterdag 15 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Concessies begraafplaatsen maart 2021

 

Nabestaanden hebben de mogelijkheid om concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen aan te vragen. In maart werden er  twee aanvragen urnenveldconcessie en een aanvraag grafconcessie zonder kelder ingediend.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Aanstellen van een ontwerper voor nieuwbouw Jeugdhuis Mena te Rotselaar - Goedkeuring gunning

 

Het college gaat akkoord met de gunning van de opdracht aan Fijn Architectuur Atelier.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Herinrichten gemeentelijke magazijnen - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

 

Het college gaat akkoord met de opstart van de prijsvraag in het dossier herinrichten gemeentelijke magazijnen.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Optimaliseren warmtevraag gemeentelijke gebouwen - Goedkeuring voorlopige oplevering

 

De voorlopige oplevering in het dossier optimaliseren warmtevraag gemeentelijke gebouwen wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Vaccinatiecentrum - goedkeuring vrijwilligersvergoeding - Penhouder Gemeente Rotselaar - Lijst 2021.001

 

Het college keurt als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) de vrijwilligersvergoedingen goed m.b.t. het vaccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Vaccinatiecentrum - ontvangen subsidie - Penhouder Gemeente Rotselaar - verdeling subsidie 2021.003 (infrastructuur en uitbating)

 

Het college neemt als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) kennis van de ontvangen

subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum (tweede schijf t.b.v. 128.800 euro) m.b.t. het vaccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Vaccinatiecentrum - ontvangen subsidie - Penhouder Gemeente Rotselaar - verdeling subsidie 2021.004 (collectief transport)

 

Het college neemt als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) kennis van de ontvangen subsidie voor collectief transport naar een vaccinatiecentrum (tweede schijf t.b.v. 12.200 euro) m.b.t. het vaccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 27/04/2021