Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 8 maart 2021

Om 15u00 tot 17u00

 

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen van 1 maart 2021 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Kennisname: Memoranda en mededelingen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van brieven, verslagen, uitnodigingen, e.d.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Kennisname: Agendapunten AGB directiecomité 09/03/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agendapunten van het directiecomité AGB Rotselaar van 9 maart 2021.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020173084 (S 2020 323) voor de regularisatie van een woning in opbouw op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Aarschotsesteenweg 96 A, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie A nr. 425F

 

Het betreft een aanvraag tot de regularisatie van een woning in opbouw.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020173084

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020173307 (S 2020 324) voor het bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Aarschotsesteenweg 96, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie A nr. 425F

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020173307

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020122046 (S 2020 254) voor het verbouwen van een eengezinswoning op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Rigessel 69, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie A nr. 439K3

 

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een ééngezinswoning.

Uit de bovenstaande motivering blijkt dat de schaal en het uiterlijk van de voorgenomen werken op voldoende wijze ruimtelijk inpassen in de onmiddellijke en ruime omgeving. De aanvraag is verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.

 

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020122046

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020177436 (S 2020 330) voor het verbouwen van een ééngezinswoning op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Beversluis 40, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie A nr. 95/2 M

 

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een ééngezinswoning.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020177436

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Omgevingsvergunningsmelding OMV_2021028961 (M 2021 51) voor het verbouwen van een woning - interne wijzigingen, op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Vakenstraat 76, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nr. 421X

 

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een woning - interne wijzigingen.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021028961

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Stedenbouwkundig attest met referentie SA/1477/RH – 2020 9 strekkende tot het bouwen van een eengezinswoning in open verband en het ontbossen van de zone zoals aangeduid op het plan boscompensatie in woonparkgebied op een perceel gelegen te Rotselaar  3110, links van Kastanjedreef 16, 1e afdeling, sectie E, nr. 36P.

 

Een positief stedenbouwkundig attest met referentie SA/1477/RH – 2020 9 op een perceel gelegen te Rotselaar  1e afdeling, sectie E, nr. 36P.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Stedenbouwkundig attest met referentie SA/1478/WR – 202010 te verlenen voor de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest voor het verkavelen, meer bepaald: het afsplitsen van een deel van een terrein, zodat er een aparte bouwgrond gecreëerd wordt. De potentiële kavel is gelegen in woongebied op een perceel gelegen te Werchter 3118.  Het perceel is kadastraal gekend als afd. 2 sectie E 0577/00C002.

 

Een negatief stedenbouwkundig attest met referentie SA/1478/WR – 202010.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

OMV2021033881 (202157) exploitatie van 2 propaangastanks - Jenny Reynders - Wingebemd 10

 

Het schepencollege neemt akte van de exploitatie van 2 bovengrondse propaangastanks voor de verwarming van de woning en voor sanitair warmwater.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

OMV2021032151 (OMG 2021 55) bronbemaling voor de plaatsing van een zwembad - Alexander Deca - Schoolstraat 59

 

Het schepencollege neemt akte van de melding van een bronbemaling voor de plaatsing van een zwembad bij een private woning.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

OMV2021030239 (OMG 2021 50) bronbemaling voor de plaatsing van een zwembad - Kenny De Bleser - Winkelveldbaan 13

 

Het schepencollege neemt akte van de melding van de bronbemaling voor het plaatsen van een zwembad bij een private woning.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Aktename van de verdeling 2021 37 van het perceel kadastraal gekend als afd. 2, sectie E, nr. 588X gelegen aan Hogeweg 79 aangevraagd op 10/2/2021 door notaris Bernard Tuerlinckx gevestigd te Werchtersesteenweg 27, 3150 Haacht.

 

De voorgestelde verdeling gelegen aan de Hogeweg 79, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie E, nummer 588X wordt gevraagd naar aanleiding van een verkoopakte betreffende een deel van het goed gelegen te Werchter (Rotselaar), Hogeweg 79, afdeling 2, sectie E, nummer 588X.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Aktename van de verdeling 2021 74 van de percelen kadastraal

gekend als afd. 1, sectie C, nrs. 183X en 184M2 gelegen aan de Stationsstraat en Stationsstraat 126+ te Rotselaar, aangevraagd op 19 februari 2021 door notarissen Triau & Verwimp gevestigd te Provinciebaan 97, 3110 Rotselaar.

 

De voorgestelde administratieve splitsing gelegen aan de Stationsstraat en Stationsstraat 126+, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie C, nummers 183X en 184M2 wordt gevraagd naar aanleiding van een akte van verkoop.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Toelating Paaswandeling Gezinsbond Rotselaar - 3 april 2021

 

Gezinsbond Rotselaar wenst op zaterdag 3 april 2021 een coronaveilige paaseierenraap, in de vorm van een wandeling per gezinsbubbel, te organiseren.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Aanstelling (hoofd)animatoren paaseditie speelpleinwerking 2021

 

Aanstelling (hoofd)animatoren paaseditie 2021 speelpleinwerking 'de Schavuit'.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Toelating gebruik kleedkamers in GBS De Kameleon als bergruimte tijdens trainingen van TK Werchter

 

TK Werchter vraagt de toelating om de kleedkamers in GBS De Kameleon te gebruiken als bergruimte voor jassen en schoenen tijdens de trainingen.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Goedkeuring gunning - Aankoop en levering van schoolboeken schooljaar 2021-2022 - verlenging 1

 

Goedkeuring van de opdracht "Aankoop en levering van schoolboeken schooljaar 2021-2022"

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Controle brandblusmiddelen van de gemeentelijke gebouwen - Goedkeuring gunning

 

Het college gaat akkoord met de verlenging van de opdracht controle brandblusmiddelen.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Vaccinatiecentrum - goedkeuring facturen - Penhouder Gemeente Rotselaar - Factuur 2021.008-2021.012

 

Het college keurt als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) de ontvangen facturen goed m.b.t. de gemaakte kosten voor het vacccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 16/03/2021