Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 9 juli 2021

Om 10u00 tot 12u30

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, schepenen;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Piet De Bruyn, schepen;

Vanaf punt 27 vervoegt schepen Patrick Vervoort de zitting.

Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2021 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Kennisname: Memoranda en mededelingen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van brieven, verslagen, uitnodigingen, e.d.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Tijdelijke aanwervingen technisch assistenten

 

Vijf technisch assistenten worden aangeworven met een contract van bepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Groepsverzekering tweede pensioenpijler

 

Ethias en Belfius zeggen de groepsverzekering van de tweede pensioenpijler op tegen 1 januari 2022.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

GBS Het Nest:  Bijkomende vaste benoeming Ils De Bondt

 

Een onderwijzer wordt vanaf 1 juli 2021 bijkomend vastbenoemd voor een totale opdrachtenbreuk van 24/24ste.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

GBS De Kameleon:  Bijkomende vaste benoeming Katrien Van Aerschot

 

Een onderwijzer wordt vanaf 1 juli 2021 bijkomend vastbenoemd voor een totale opdrachtenbreuk van 24/24ste.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

GBS Heikant:  vaste benoeming Helena Lemmens

 

Een onderwijzer wordt vanaf 1 juli 2021 bijkomend vastbenoemd voor een totale opdrachtenbreuk van 4/24ste.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

GBS Heikant:  vaste benoeming David Vanmarcke

 

Een leermeester niet-confessionele zedenleer wordt vanaf 1 juli 2021 vastbenoemd voor een totale opdrachtenbreuk van 12/24ste.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

GBS Heikant:  Verlof voor verminderde prestatie 7/24

 

Een personeelslid, werkend in de gemeentescholen van Rotselaar, neemt een verlofstelsel, verlof  voor verminderde prestatie.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Uitbreiding van de uren m.b.t. de samenwerkingsovereenkomst met de zelfstandige groepering 'Interleuven ondersteunende activiteiten' voor de uitvoering van het ruimtelijk vergunningenbeleid - goedkeuring

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, op basis van de door de gemeenteraad goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst met de zelfstandige groepering 'Interleuven ondersteunende activiteiten' voor de uitvoering van het ruimtelijk vergunningenbeleid, bijkomende ondersteuning voor de dienst Omgeving voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021001904 (V 2021 5) voor het verkavelen in 2 loten voor open bebouwing op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Steenweg op Nieuwrode 72 en 74, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie A nrs. 643E, 643/2 A, 644F, 644B, 644E, 645C en 646B

 

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen in 2 loten voor open bebouwing.

 

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021001904

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021004297 (V 2021 3) voor het verkavelen in 3 loten voor open bebouwing op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Klaverstraat 15, 17 en 17A, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nrs. 697, 717C, 717K, 717G, 717L en 717H

 

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen in 3 loten voor open bebouwing.

 

Uit de bovenstaande motivering blijkt dat de voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021004297

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020174028 (S 2021 65) voor het bouwen van een eengezinswoning op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Duitsveldbaan 9, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie A nrs. 95W, 95E2 en 95G2

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020174028

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021046392 (S 2021 72) voor de sloop van een bestaande woning en bijgebouw en heropbouw van een nieuwe woning in open bebouwing op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Kerkhofstraat 50, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nrs. 529C, 531L, 531S en 531K

 

Het betreft een aanvraag tot de sloop van een bestaande woning en bijgebouw en heropbouw van een nieuwe woning in open bebouwing.

 

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021046392

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021049451 (S 2021 84) voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen bebouwing op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Vakenstraat 57 en 57A, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nrs. 329H, 329L, 793B, 793A, 793C, 793E en 793D

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 2 ééngezinswoningen in halfopen bebouwing.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021049451

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020165053 (S 2021 23) voor de regularisaatie van tuinhuis en terreinophoging en het plaatsen van publiciteit op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Winkelveldbaan 17, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie A nrs. 126N en 126T

 

Het betreft een aanvraag tot de regularisaatie van tuinhuis en terreinophoging en het plaatsen van publiciteit.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020165053

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021072760 (S 2021 121) voor het isoleren en bekleden van de gevels en afbraak van tuinhuizen en verwijderen van verhardingen op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Kroonstraat 1, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nrs. 621V en 621W

 

Het betreft een aanvraag tot het isoleren en bekleden van de gevels en afbraak van tuinhuizen en verwijderen van verhardingen.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021072760

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021078509 (S 2021 127) voor slopen en heropbouwen van een bestaand tuinhuis op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Beukepleinbaan 14, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie C nrs. 173M, 174H en 176D

 

Het betreft een aanvraag tot slopen en heropbouwen van een bestaand tuinhuis.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021078509

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021064399 (S 2021 110) voor het bouwen van twee halfopen eengezinswoningen op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Hellichtstraat 23, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nrs. 474P, 474N en 474T

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van twee halfopen eengezinswoningen.

 

De omgevingsaanvraag wordt GEWEIGERD.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021064399

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021072434 (S 2021 125) voor het slopen van eengezinswoning met handel en bijgebouwen, het rooien van bomen en het bouwen van eengezinswoning op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Steenweg op Gelrode 21, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nrs. 287E, 288P en 288R

 

Het betreft een aanvraag tot het slopen van eengezinswoning met handel en bijgebouwen, het rooien van bomen en het bouwen van eengezinswoning.

De aanvraag werd beoordeeld op basis van criteria als uitvoering van artikel 4.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De functionele inpasbaarheid, bouwdichtheid, mobiliteitsimpact, schaal, ruimtegebruik, cultuurhistorische aspecten, bodemreliëf en visueel-vormelijke aspecten van het voorgestelde project werden in de mate van het mogelijke (afhankelijk van de relevantie) getoetst aan de omgeving. Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat de aanvraag met het opleggen van enkele voorwaarden in overeenstemming te brengen is met de goede ruimtelijke ordening op deze locatie.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021072434

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021021009 (S 2021 106) voor verbouwen van een woning op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Kerkhofstraat 51, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nrs. 513M, 513G en 513L

 

Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een woning.

De aanvraag werd beoordeeld op basis van criteria als uitvoering van artikel 4.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De functionele inpasbaarheid, bouwdichtheid, mobiliteitsimpact, schaal, ruimtegebruik, cultuurhistorische aspecten, bodemreliëf en visueel-vormelijke aspecten van het voorgestelde project werden in de mate van het mogelijke (afhankelijk van de relevantie) getoetst aan de omgeving. Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat de aanvraag met het opleggen van enkele voorwaarden in overeenstemming te brengen is met de goede ruimtelijke ordening op deze locatie.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021021009

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021042671 (S 2021 82) voor het verbouwen en het uitbreiden van een eengezinswoning in open bebouwing met een carport en overdekt terras op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Drielindenstraat 11, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nrs. 425E, 426X, 426W en 426P

 

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen en het uitbreiden van een eengezinswoning met een carport, tuinberging en overdekt terras.

De aanvraag werd beoordeeld op basis van criteria als uitvoering van artikel 4.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De functionele inpasbaarheid, bouwdichtheid, mobiliteitsimpact, schaal, ruimtegebruik, cultuurhistorische aspecten, bodemreliëf en visueel-vormelijke aspecten van het voorgestelde project werden in de mate van het mogelijke (afhankelijk van de relevantie) getoetst aan de omgeving. Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat de aanvraag met het opleggen van enkele voorwaarden in overeenstemming te brengen is met de goede ruimtelijke ordening op deze locatie.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021042671

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021078758 (S 2021 130) voor de aanleg van een zwembad op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Vinkenlaan 7, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie E nr. 205Y6

 

Het betreft een aanvraag tot de aanleg van een zwembad.

De aanvraag voldoet niet aan de criteria voor de goede ruimtelijke ordening in de onmiddellijke en ruime omgeving. Uit bovenstaande motivering blijkt dat de voorgenomen werken zich onvoldoende ruimtelijk inpassen in de omgeving. De aanvraag is niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening zoals hoger gemotiveerd.

De omgevingsaanvraag wordt GEWEIGERD.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021078758

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021050680 (S 2021 99) voor het bouwen van een vakantiewoning op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Schrikstraat 7B, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nrs. 405B, 568A, 568B, 568F, 568C en 568G

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vakantiewoning.

De aanvraag werd beoordeeld op basis van criteria als uitvoering van artikel 4.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De functionele inpasbaarheid, bouwdichtheid, mobiliteitsimpact, schaal, ruimtegebruik, cultuurhistorische aspecten, bodemreliëf en visueel-vormelijke aspecten van het voorgestelde project werden in de mate van het mogelijke (afhankelijk van de relevantie) getoetst aan de omgeving.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de voorgenomen werken zich onvoldoende ruimtelijk inpassen in de omgeving. De ruimtelijke draagkracht van de aanvraag overschrijdt en dat de voorziene verweving van functies de aanwezige of te realiseren bestemmingen in de onmiddellijke omgeving kan verstoren. De aanvraag is niet verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening zoals hoger gemotiveerd.

De omgevingsaanvraag wordt GEWEIGERD.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021050680

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021057700 (S 2021 97) voor het uitbreiden van een eengezinswoning en de regularisatie van de bestaande bijgebouwen en verhardingen op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Schoolstraat 29, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nrs. 468P, 469V, 469R, 469T, 469K, 470E en 471E

 

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een eengezinswoning en de regularisatie van de bestaande bijgebouwen en verhardingen.

De aanvraag werd beoordeeld op basis van criteria als uitvoering van artikel 4.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De functionele inpasbaarheid, bouwdichtheid, mobiliteitsimpact, schaal, ruimtegebruik, cultuurhistorische aspecten, bodemreliëf en visueel-vormelijke aspecten van het voorgestelde project werden in de mate van het mogelijke (afhankelijk van de relevantie) getoetst aan de omgeving. Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat de aanvraag met het opleggen van enkele voorwaarden in overeenstemming te brengen is met de goede ruimtelijke ordening op deze locatie.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021057700

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021001617 (S+M 2021 15) voor Het rooien van 14 bomen + het bouwen van multifunctionele recreatiezalen met restaurant + de afbraak van het huidige restaurant en zaal na voltooiing van de bouwwerken op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Kloosterdreef 4, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nrs. 748R2, 754L, 754N, 754S, 754G, 754K en 755B

 

Het betreft een aanvraag tot het rooien van 14 bomen + het bouwen van multifunctionele recreatiezalen met restaurant + de afbraak van het huidige restaurant en zaal na voltooiing van de bouwwerken..

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021001617

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Advies omgevingsaanvraag 2021052475 (A2021 87) inzake Uitbreiden bedrijfshal, gelegen te Melkerijstraat 54 en 56, 3110 Rotselaar, kadastraal bekend: afdeling 1 sectie C nr. 643W

 

De omgevingsaanvraag inzake uitbreiden bedrijfshal, gelegen te Melkerijstraat 54 en 56, 3110 Rotselaar wordt VOORWAARDELIJK GUNSTIG GEADVISEERD.

 

Link omgevingsloket

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/2021052475

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Aktename van de verdeling 2021 189 - VERD/1184/WR van de percelen kadastraal gekend als afd. 2, sectie E, nrs. 379 e, 381 k, 382 b en 384 t, gelegen aan Vossebergen- Grotestraat 13, aangevraagd op 1 juli 2021 door notaris Joris Stalpaert gevestigd te Grote Bollostraat 60 te 3120 Tremelo.

 

De voorgestelde verdeling gelegen aan de Vossebergen - Grotestraat 13, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie E, nummers 379 e, 381 k, 382 b en 384 t wordt gevraagd om de verkoop van een nieuw gevormd perceel gelegen in een ambachtelijke zone voor bedrijven en kmo's.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

OMV_2021039735 (M kl 2 2021 69) voor GarageSegers_Wezemaal op een terrein gelegen te 3111 Rotselaar, Aarschotsesteenweg 224

 

Het schepencollege verleent een omgevingsvergunning met voorwaarden aan een bestaande garage met herstelplaats en showroom.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

OMV2021112225 (2021 196) exploitatie bemaling - Hegrola NV - Varentstraat 4-6

 

Het schepencollege neemt akte van de melding van een bemaling in het kader van de huisaansluiting op de DWA.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Advies geïntegreerd natuur- en erfgoedbeheerplan Wijngaardberg

 

Het college van burgemeester en schepenen formuleert een advies op het geïntegreerd natuur- en erfgoedbeheerplan Wijngaardberg.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Geluidsvergunning - werken E314 13 tot 15 juli

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een nachtvergunning voor het aanbrengen van de portieken op de E314 voor de nachten van 13 tot en met 15 juli.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Evaluatie diervriendelijke gemeente Rotselaar

 

Jaarlijkse evalutatie dierenwelzijn

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Toelating en politieverordening - Speelstraat - Gildenstraat - 18 juli 2021 tot en met 24 juli 2021; 31 juli 2021 tot en met 2 augustus 2021 en 11 augustus 2021 tot en met 14 augustus 2021

 

Er wordt toelating gegeven om een speelstraat te organiseren in de Gildenstraat van 18 juli 2021 tot en met 24 juli 2021; van 31 juli 2021 tot en met 2 augustus 2021 en van 11 augustus 2021 tot en met 14 augustus 2021. De nodige politieverordening hiervoor wordt eveneens goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Toelating en politieverordening - Speelstraat - Verdedigingsweg - 19 juli 2021 tot en met 25 juli 2021 en 16 augustus 2021 tot en met 22 augustus 2021

 

Er wordt toelating gegeven om een speelstraat te organiseren in de Verdedigingsweg van 19 juli 2021 tot en met 25 juli 2021 en van 16 augustus 2021 tot en met 22 augustus 2021. De nodige politieverordening hiervoor wordt eveneens goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Wolfakkerweg - verlagen van snelheidslimiet naar 30 km/u

 

Het college besluit op proef tot 31 januari 2021 de snelheidslimiet in Wolfakkerweg te verlagen naar 30 km/u in Wolfakkerweg.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling -eenrichtingsverkeer op Gelrodesebaan van Beukenpleinbaan tot Hellegat (Holsbeek)

 

Voor een wielerwedstrijd beslist het college van burgemeester en schepenen dat op zaterdag 10 juli 2021 van 14:30 uur tot 19:00 uur de toegang verboden is voor iedere bestuurder van een motorvoertuig in de Gelrodesebaan, vanaf Hellegat (Holsbeek) tot aan het kruispunt met Beukenpleinbaan. in de vermelde richting.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Plaatsen tent voor activiteiten vzw Steenen Muur

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het instellen van een tijdelijk parkeerverbod ter hoogte van Kerkstraat 14 van zaterdag 17 juli 2021 tot en met maandag 19 juli 2021 voor het plaatsen van een tent voor een activiteit van vzw Steenen Muur.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - tussen Langestraat 82 en V1-pad

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het instellen van een tijdelijk parkeerverbod tussen Langestraat nr. 82 en het V1-pad (20 meter) op vrijdag 23 juli 2021.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Streekveld - Plaatsen springkasteel - zaterdag 21 en zondag 22 augustus 2021

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het afsluiten van Streekveld ter hoogte van huisnummer 18 op zaterdag 21 en zondag 22 augustus 2021.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Hageland Plas- en Powertriathlon - zondag 18 juli 2021

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd over de tijdelijke verkeersregeling in verband met de Hageland Plas- en Powertriathlon op zondag 18 juli 2021.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

SAVE Charter goedkeuring evaluatie 2e actieplan

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de eindevaluatie van het tweede actieplan van de gemeente in het kader van het SAVE charter voor steden en gemeenten goed te keuren

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Dagvaarding gemeente voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven - aanstelling advocatenkantoor Bert Beelen

 

De gemeente Rotselaar werd op 5 juli 2021 bij exploot van een gerechtsdeurwaarder gedagvaard om te verschijnen voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven ten verzoeke van een bedrijf op het Wingepark om de knip in de Kerkebroekstraat op te heffen onder verbeurte van een dwangsom. Het college van burgemeester en schepenen stelt het advocatenkantoor Bert Beelen aan om de gemeente te vertegenwoordigen in deze gerechtelijke procedure.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Verlenging definitieve beslissing aanvragen projectsubsidie cultuur 2020-2021

 

Omwille van de coronacrisis verlengt het college van burgemeester en schepenen de definitieve beslissing over de ingediende projecten 2020-2021 van de socio-culturele verenigingen tot het kalenderjaar 2022.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Kennisname verslag algemene vergadering cultuurraad 24/06/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de

algemene vergadering van de cultuurraad van 24 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Kennisname advies Vaste Nationale Cultuurpactcommissie 22/06/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief met advies van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie van 22 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Toelating organisatie rommelmarkt op domein 'De Klokkeberg' Werchter - 24/07/2021

 

Paul Van den Brugghen wenst op zaterdag 24 juli 2021 een rommelmarkt te organiseren op het domein van 'De Klokkeberg' in Werchter.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Kampvuren erkende kampplaatsen Rotselaar zomer 2021 - Wijziging 'De Waterhoek'

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de wijziging van de kampvuren op de erkende kampplaatsen in de gemeente voor de zomer van 2021.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Kennisname verslag Kindergemeenteraad - 10 juni 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Kindergemeenteraad van 10 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Hageland Plas- en Powertriathlon 18 juli 2021

 

Jaarlijkse Hageland Plas- en Powertriathlon van Aarschots Triathlon Team op zondag 18 juli 2021 met zwemstart van de 'Hageland Powertriathlon' (langste afstand) in zwemzone 'de Plas' van Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Wielerwedstrijd WC Wielervrienden Nieuwrode 10 juli 2021

 

De wielerwedstrijd van WC Wielervrienden Nieuwrode wordt georganiseerd op zaterdag 10 juli 2021.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Fietstocht Fietseling - augustus 2021

 

Gemeente Tremelo (dienst vrije tijd) organiseert in samenwerking met de gemeenten Begijnendijk en Herselt gedurende de volledige maand augustus 2021 de fietstocht 'Fietseling'. Daarnaast zal er op 15 augustus 2021 een extra, georganiseerde fietstocht plaatsvinden.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Fietstocht Aarschotse Buitenband - Landelijke Gilden afdeling Werchter - 25 juli 2021

 

Landelijke Gilden afdeling Werchter organiseert op zondag 25 juli 2021 de fietstocht 'Aarschotse Buitenband' met vertrek en aankomst in Werchter.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Organisatie Warme Williamwandeling

 

In het kader van het project Warme Gemeente en Warme William, organiseert de preventiedienst i.s.m. de gezondheidsraad van Rotselaar een Warme Williamwandeling van 31 juli 2021 tot 22 augustus 2021.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Vraag gezondheidsraad toelating bedeling sensibiliseringspakketten

 

Om de Warme Williamwandeling te promoten krijgt de gezondheidsraad toestemming om tijdens de weken van 12,19 en 26 juli 2021 sensibiliseringspakketten te bedelen op een aantal openbare plaatsen te Rotselaar. De bedeling gebeurt mits naleving van de coronamaatregelen die op het moment van de activiteit van toepassing zijn.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Toekenning toelage inbraakbeveiliging

 

De premie van 250 euro voor inbraakbeveiliging van een particuliere woning wordt toegekend.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Herinrichting Eektstraat, Eektweg en Gemeentepad - Goedkeuring gunning

 

Het college gaat akkoord om de opdracht te gunnen aan de firma DCA Infra.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Aankoop magnetische whiteboarden - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

Het college gaat akkoord met de gunning van de opdracht aan de firma Interoffice.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Nieuw meubilair scholen - Goedkeuring gunning

 

Het college gaat akkoord met de gunning van de opdracht 'nieuw meubilair scholen' aan de firma Dox nv.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Opmaak beheersplan kerk Wezemaal - Goedkeuring gunning

 

De offerte van Winar wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Heraanleg van de fietspaden langs de Hellichtstraat - Goedkeuring gunning

 

Het college gaat akkoord met de gunning van de opdracht 'heraanleg van de fietspaden langs de Hellichtstraat' aan de firma Vanhoeyveld.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Vaccinatiecentrum - goedkeuring facturen - Penhouder Gemeente Rotselaar - Factuur 2021.057-2021.063

 

Het college keurt als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) de ontvangen facturen goed m.b.t. de gemaakte kosten voor het vaccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 9 juli 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 16/07/2021