Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 28 juni 2021

Om 15u00 tot 17u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Patrick Vervoort, schepen;

Vanaf punt 41 verlaat schepen Dirk Claes de zitting wegens een belangenconflict.

Vanaf punt 42 vervoegt schepen Dirk Claes de zitting.

Vanaf punt 66 verlaat schepen Dirk Claes de zitting wegens een belangenconflict.

Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen van 21 juni 2021 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Aanstelling deskundige communicatie en participatie

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een deskundige communicatie en participatie aan met een contract van onbepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Vacantverklaring en selectieprocedure poetsmedewerker

 

Er wordt 1 voltijdse equivalent vacant verklaard voor de functie van poetsmedewerker. De selectieprocedure wordt bepaald.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Aanpassing schoolreglement gemeentescholen Rotselaar - agendering gemeenteraad

 

Het college neemt kennis van de aanpassingen aan het schoolreglement van de gemeentescholen van Rotselaar. Na advies van de schoolraad wordt het schoolreglement ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS DE KAMELEON: Verlof verminderde prestaties 6/24

 

Een personeelslid, werkend in de gemeentescholen van Rotselaar, neemt een verlofstelsel.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS DE KAMELEON: Verlof verminderde prestaties 1/5

 

Een personeelslid, werkend in de gemeentescholen van Rotselaar, neemt een verlofstelsel.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS DE KAMELEON: Verlof verminderde prestaties 10/24

 

Een personeelslid, werkend in de gemeentescholen van Rotselaar, neemt een verlofstelsel.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS DE KAMELEON: verlof verminderde prestaties 12/24

 

Een personeelslid, werkend in de gemeentescholen van Rotselaar, neemt een verlofstelsel.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS DE KAMELEON: Verlof verminderde prestaties 6/24

 

Een personeelslid, werkend in de gemeentescholen van Rotselaar, neemt een verlofstelsel.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS DE KAMELEON: Medische bijstand met breuk 4/24

 

Een personeelslid, van de gemeentelijkse basisscholen te Rotselaar, wenst medische bijstand te nemen om zo een familielid te ondersteunen en te helpen.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS DE KAMELEON: Medische bijstand met breuk 1/5

 

Een personeelslid, van de gemeentelijkse basisscholen te Rotselaar, wenst medische bijstand te nemen om zo een familielid te ondersteunen en helpen.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS Heikant: Toekennen van het rustpensioen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens JP

 

Een personeelslid van de gemeentelijke basisscholen te Rotselaar gaat op rustpensioen.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS Heikant: Verlof voor verminderde prestatie 12/24

 

Een personeelslid, werkend in de gemeentescholen van Rotselaar, neemt een verlofstelsel, verlof voor verminderde prestatie.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS Heikant: Verlof voor verminderde prestatie 6/24

 

Een personeelslid, werkend in de gemeentescholen van Rotselaar, neemt een verlofstelsel, verlof voor verminderde prestatie.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS Heikant: Afwezigheid verlof voor verminderde prestatie 1/5

 

Een personeelslid, werkend in de gemeentescholen van Rotselaar, neemt verlofstelsel afwezigheid voor verminderde prestatie.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS Heikant: Detachering 11/24

 

Een personeelslid, werkend in de gemeentescholen van Rotselaar, blijft werken in het onderwijsveld, in een andere onderwijsinstelling via detachering.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS Heikant: Ouderschapsverlof 12/24

 

Een personeelslid, werkend in de gemeentescholen van Rotselaar, neemt een verlofstelsel.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS Heikant: Ouderschapsverlof 12/24

 

Een personeelslid, werkend in de gemeentescholen van Rotselaar, neemt een verlofstelsel.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS Heikant: ouderschapsverlof 1/5

 

Een personeelslid, werkend in de gemeentescholen van Rotselaar, neemt een verlofstelsel.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS Heikant: ouderschapsverlof 1/5

 

Een personeelslid, werkend in de gemeentescholen van Rotselaar, neemt een verlofstelsel.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS Heikant: ouderschapsverlof 12/24

 

Een personeelslid, werkend in de gemeentescholen van Rotselaar, neemt een verlofstelsel.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS Heikant: Medische bijstand met 1/5

 

Een personeelslid, van de gemeentelijkse basisscholen te Rotselaar, wenst medische bijstand te nemen om zo een familielid te ondersteunen en helpen.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS Heikant: Medische bijstand met 1/5

 

Een personeelslid, van de gemeentelijke basisscholen te Rotselaar, wenst medische bijstand te nemen om zo een familielid te ondersteunen en helpen.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS Heikant: Medische bijstand met 12/24

 

Een personeelslid, van de gemeentelijkse basisscholen te Rotselaar, wenst medische bijstand te nemen om zo een familielid te ondersteunen en helpen.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS DE STRAAL: Verlof verminderde prestaties 12/24

 

Een personeelslid, werkend in de gemeentescholen van Rotselaar, neemt een verlofstelsel.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS DE STRAAL: Afwezigheid verminderde prestaties 24/24

 

Een personeelslid, werkend in de gemeentescholen van Rotselaar, neemt een verlofstelsel.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS DE STRAAL: Medische bijstand met 1/5

 

Een personeelslid, van de gemeentelijkse basisscholen te Rotselaar, wenst medische bijstand te nemen om zo een familielid te ondersteunen en helpen.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS DE STRAAL: Medische bijstand met breuk 4/24

 

Een personeelslid, van de gemeentelijkse basisscholen te Rotselaar, wenst medische bijstand te nemen om zo een familielid te ondersteunen en helpen.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS DE STRAAL: Medische bijstand met breuk 12/24

 

Een personeelslid, van de gemeentelijkse basisscholen te Rotselaar, wenst medische bijstand te nemen om zo een familielid te ondersteunen en helpen.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS DE STRAAL: Medische bijstand met 1/2

 

Een personeelslid, van de gemeentelijkse basisscholen te Rotselaar, wenst medische bijstand te nemen om zo een familielid te ondersteunen en helpen.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS Het Nest: Detachering van een personeeldslid

 

Een personeelslid, werkend in de gemeentescholen van Rotselaar, blijft werken in het onderwijsveld, in een andere onderwijsinstelling via detachering.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS Het Nest: Detachering

 

Een personeelslid, werkend in de gemeentescholen van Rotselaar, blijft werken in het onderwijsveld, in een andere onderwijsinstelling via detachering.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS Het Nest: verlof verminderde prestaties 1/5de

 

Een personeelslid, werkend in de gemeentescholen van Rotselaar, neemt een verlofstelsel.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS Het Nest: verlof verminderde prestaties 1/5de

 

Een personeelslid, werkend in de gemeentescholen van Rotselaar, neemt een verlofstelsel.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS Het Nest: Medische bijstand met 1/5

 

Een personeelslid, van de gemeentelijkse basisscholen te Rotselaar, wenst medische bijstand te nemen om zo een familielid te ondersteunen en helpen.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

GBS Het Nest: Medische bijstand met 1/5 via zorgkrediet

 

Een personeelslid, van de gemeentelijkse basisscholen te Rotselaar, wenst medische bijstand te nemen om zo een familielid te ondersteunen en helpen.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020178959 (V 2021 1 2021 1) voor het verkavelen in 4 loten open bebouwing op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Hellichtstraat 103, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nrs. 437Z, 438L, 438M en 438N

 

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen in 4 loten open bebouwing.

 

De omgevingsaanvraag wordt GEWEIGERD.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020178959

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021025279 (V 2021 7) voor herverkavelen van lot 6 van een goedgekeurde verkaveling met kenmerk VW202017 op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Druivenstraat 26, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nrs. 993C, 1001C, 1002L, 1002K, 1002H en 1003V

 

Het betreft een aanvraag tot herverkavelen van lot 6 van een goedgekeurde verkaveling met kenmerk vw202017.

 

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021025279

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021037561 (S 2021 61) voor de aanleg van een zwembad op een terrein gelegen te 3118 Werchter, Bremberg 11, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie E nrs. 573A2 en 573R2

 

Het betreft een aanvraag tot de aanleg van een zwembad.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021037561

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021068745 (S 2021 116) voor het plaatsen van een gesloten omheining op een terrein gelegen te 3118 Werchter, Jack-Opstraat 5, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie E nr. 638N

 

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een gesloten omheining.

De aanvraag voldoet deels niet aan de criteria voor de goede ruimtelijke ordening in de onmiddellijke en ruime omgeving. De aanvraag is deels verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening zoals hoger gemotiveerd.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021068745

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021038983 (S 2021 81 2021 81) voor het slopen van een woning en het bouwen van een nieuwbouw praktijkruimte - functiewijziging op een terrein gelegen te 3118 Rotselaar, Sint Jansstraat 91 en 93, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie E nrs. 695P, 695S, 695V, 695X, 696T, 696/3 P, 696G en 696/3 M

 

Het betreft een aanvraag tot het slopen van een woning en het bouwen van een nieuwbouw praktijkruimte - functiewijziging.

De omgevingsaanvraag wordt GEWEIGERD.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021038983

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021062375 (S 2021 105) voor het bouwen van twee eengezinswoningen (gesloten bebouwing en halfopen bebouwing) op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Druivenstraat 26A en 28, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nrs. 1002L en 1002K

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van twee eengezinswoningen (gesloten bebouwing en halfopen bebouwing).

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021062375

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021052720 (S 2021 88) voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een terrein gelegen te 3118 Werchter, Aspergeveld 17, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie E nr. 567Y

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021052720

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021066978 (S 2021 113) voor Onderhoud tuinberging + heraanplant perceel op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Bessenlaan 20, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie E nrs. 171N2, 172V en 172T

 

Het betreft een aanvraag tot onderhoud tuinberging en heraanplant perceel.

Uit de bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag niet verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening zoals hoger gemotiveerd voor wat betreft oppervlakte verharding.

 

Mits de nodige aanpassingen door te voeren en het naleven van de voorwaarden, is de aanvraag verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021066978

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021042008 (S 2021 66) voor Uitbreiding (optopping) van een woning in open bebouwing op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Dennenlaan 63, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie E nrs. 43K39, 43G39, 43C22, 43L30, 43G35 en 43E41

 

Het betreft een aanvraag tot uitbreiding (optopping) van een woning in open bebouwing.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021042008

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Stedenbouwkundig attest met referentie SA/1484/RC - 2021 4 voor het bekomen van een stedenbouwkundig attest voor het slopen van een woning en (het verkavelen in twee loten) voor het bouwen van twee halfopen/gesloten woningen

 

Een negatief stedenbouwkundig attest met referentie SA/1484/RC – 2021 4 te verlenen tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest voor het slopen van een woning en (het verkavelen in 2 loten) voor het bouwen van 2 woningen in halfopen/gesloten bebouwing.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Aanbiedingsdossier 138728 voorkooprecht delen van de percelen gelegen te 3118 Rotselaar (Werchter), Grotestraat, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie E, nummers 379 e, 381 k, 382 b en 384 t.

 

Het college oefent het recht van voorkoop niet uit voor het aanbiedingsdossier 138728 - Grotestraat.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Aanbiedingsdossier 139017 voorkooprecht op het weekendverblijf gelegen te 3118 Rotselaar (Werchter), Hinderenberg 1, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie E, nummer 352 g2.

 

Het college oefent het recht van voorkoop niet uit voor Hinderenberg 1.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Proximus - Beversluis (JMS 399993) - Toelating werken nutsmaatschappij

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Proximus om werken uit te voeren in de Beversluis volgens dossiernummer JMS 399993.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Besluit stemming Vervoerregioraad 29 juni 2021 - verschillende punten

 

Besluit over stemming in de Vervoerregioraad van 29 juni over de adviesnota over de tarifering voor Vervoer op Maat, het versturen van een brief aan de minister met de vraag om  een noodzakelijk uitstel voor de implementatie van basisbereikbaarheid, de goedkeuring van de Werknota Concretisering Vervoer op Maat Vervoerregio Leuven versie 1.6 van 14 april 2021, de voorgestelde lijst met bijkomende oplossingen voor de VoM meerjarenplanning, de voorgestelde lijst locaties van de uitrollijst intelligente verkeerslichten (iVRI) voor 2022 en 2023.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Pastorijstraat 2B - zaterdag 3 juli 2021

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het instellen van een tijdelijk parkeerverbod ter hoogte van Pastorijstraat 2B op 3 juli 2021.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Pastorijstraat 4 - dinsdag 13 juli 2021

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het instellen van een tijdelijk parkeerverbod ter hoogte van Pastorijstraat 4 op 13 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Aanstelling (hoofd)animatoren zomereditie speelpleinwerking ‘de Schavuit’ 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanstelling van de (hoofd)animatoren voor de zomereditie van speelpleinwerking ‘de Schavuit’ 2021.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Toelating gebruik Festival Park Werchter - bijeenkomst Mini Club Vlaanderen - 10/10/2021

 

MINI Club Vlaanderen wenst op zondag 10 oktober 2021 een gedeelte van het Festival Park Werchter te gebruiken voor de organisatie van een bijeenkomst van MINI-coopers waarbij halt gehouden zal worden bij het kunstwerk North West Walls.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Kampvuren erkende kampplaatsen Rotselaar zomer 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de goedkeuring van de kampvuren op de erkende kamplaatsen in de gemeente voor de zomer van 2021.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Fietstocht Aarschotse Buitenband - 25 juli 2021

 

Landelijke Gilden regio Aarschot organiseren op zondag 25 juli 2021 de fietstocht 'Aarschotse Buitenband'.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Wandeling WSC Langdorp - 11 juli 2021

 

Wandelsportclub Langdorp organiseert op zondag 11 juli 2021 een wandeling door het Hageland met onder meer passage op de Wijngaardberg. 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Wandeling Jan Primustocht - 1 augustus 2021

 

Wandelclub Werchter organiseert op zondag 1 augustus 2021 de wandeling 'Jan Primustocht'.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Fietstocht Grit Gravel Fest! - 31 juli & 1 augustus 2021

 

Golazo Sports organiseert op zaterdag 31 juli 2021 en zondag 1 augustus 2021 de fietstocht 'Grit Gravel Fest!'.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Ambtshalve afvoering van het bevolkingsregister

 

De afvoering van ambtswege van een persoon is een uitzonderingsmaatregel. In dit geval wordt ze toegepast omdat deze persoon niet meer voldoet aan de voorwaarden voor een inschrijving op een referentieadres en omdat de verblijfstoestand niet kan geregulariseerd worden. Er werd door deze persoon geen aangifte van adreswijziging gedaan of vertrek naar het buitenland gemeld en er werd ook niet vastgesteld dat deze persoon werd opgenomen in een instelling voor sociale bescherming of strafinrichting. Deze persoon wordt afgevoerd van het bevolkingsregister.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Ambtshalve afvoering van het bevolkingsregister

 

De afvoering van ambtswege van een persoon is een uitzonderingsmaatregel. In dit geval wordt ze toegepast omdat deze persoon niet meer voldoet aan de voorwaarden voor een inschrijving op een referentieadres en omdat de verblijfstoestand niet kan geregulariseerd worden. Er werd door deze persoon geen aangifte van adreswijziging gedaan of vertrek naar het buitenland gemeld en er werd ook niet vastgesteld dat deze persoon werd opgenomen in een instelling voor sociale bescherming of strafinrichting. Deze persoon wordt afgevoerd van het bevolkingsregister.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Ambtshalve afvoering van het bevolkingsregister

 

De afvoering van ambtswege van een persoon is een uitzonderingsmaatregel. In dit geval wordt ze toegepast omdat deze persoon niet meer voldoet aan de voorwaarden voor een inschrijving op een referentieadres en omdat de verblijfstoestand niet kan geregulariseerd worden. Er werd door deze persoon geen aangifte van adreswijziging gedaan of vertrek naar het buitenland gemeld en er werd ook niet vastgesteld dat deze persoon werd opgenomen in een instelling voor sociale bescherming of strafinrichting. Deze persoon wordt afgevoerd van het bevolkingsregister.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Ambtshalve afvoering van het vreemdelingenregister

 

De afvoering van ambtswege van een persoon is een uitzonderingsmaatregel. In dit geval wordt ze toegepast omdat deze persoon niet meer voldoet aan de voorwaarden voor een inschrijving op een referentieadres en omdat de verblijfstoestand niet kan geregulariseerd worden. Er werd door deze persoon geen aangifte van adreswijziging gedaan of vertrek naar het buitenland gemeld en er werd ook niet vastgesteld dat deze persoon werd opgenomen in een instelling voor sociale bescherming of strafinrichting. Deze persoon wordt afgevoerd van het vreemdelingenregister.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Ambtshalve afvoering van het bevolkingsregister

 

De afvoering van ambtswege van een persoon is een uitzonderingsmaatregel. In dit geval wordt ze toegepast omdat deze persoon niet meer voldoet aan de voorwaarden voor een inschrijving op een referentieadres en omdat de verblijfstoestand niet kan geregulariseerd worden. Er werd door deze persoon geen aangifte van adreswijziging gedaan of vertrek naar het buitenland gemeld en er werd ook niet vastgesteld dat deze persoon werd opgenomen in een instelling voor sociale bescherming of strafinrichting. Deze persoon wordt afgevoerd van het bevolkingsregister.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Ambtshalve afvoering van het bevolkingsregister

 

De afvoering van ambtswege van een persoon is een uitzonderingsmaatregel. In dit geval wordt ze toegepast omdat deze personen niet meer voldoen aan de voorwaarden voor een inschrijving op een referentieadres en omdat de verblijfstoestand niet kan geregulariseerd worden. Er werd door deze personen geen aangifte van adreswijziging gedaan of vertrek naar het buitenland gemeld en er werd ook niet vastgesteld dat deze personen werden opgenomen in een instelling voor sociale bescherming of strafinrichting. Deze personen worden afgevoerd van het bevolkingsregister.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 28 juni 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 01/07/2021