Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 8 februari 2021

Om 15u00 tot 17u00

 

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Vanaf punt 15 verlaat burgemeester Jelle Wouters de zitting wegens een belangenconflict.

Vanaf punt 15 neemt Dirk Claes de functie van burgemeester wnd. op.

Overzicht punten

Zitting van 8 februari 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen van 01 februari 2021 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 16/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 februari 2021

 

Kennisname: Agendapunten AGB directiecomité 09/02/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agendapunten van het directiecomité AGB Rotselaar van 9 februari 2021.

 

Publicatiedatum: 16/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 februari 2021

 

Kennisname: Memoranda en mededelingen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van brieven, verslagen, uitnodigingen, e.d.

 

Publicatiedatum: 16/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 februari 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020151317 (S 2020 296) voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Uitweg 15, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie C nr. 125K2

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een halfopen eengezinswoning.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020151317

 

Publicatiedatum: 16/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 februari 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020165744 (S 2020 298) voor de aanleg van verhardingen rondom de woning op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Steenweg op Nieuwrode 66, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie A nr. 534N2

 

Het betreft een aanvraag tot de aanleg van verhardingen rondom de woning.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020165744

 

Publicatiedatum: 16/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 februari 2021

 

Omgevingsvergunningsmelding OMV_2021012850 (M 2021 24) voor het plaatsen van een veranda op een terrein gelegen te 3118 Werchter, Nieuwebaan 53, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie E nr. 727P2

 

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een veranda.

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021012850

 

Publicatiedatum: 16/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 februari 2021

 

Proximus - Nachtegaalstraat en Zwaluwlaan - Toelating werken nutsmaatschappij

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Proximus om werken uit te voeren in de Nachtegaalstraat en de Zwaluwlaan volgens dossiernummer JMS 469968.

 

Publicatiedatum: 16/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 februari 2021

 

Telenet - Wingepark 5 - Toelating werken nutsmaatschappij

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Telenet om werken uit te voeren ter hoogte van Wingepark 5 volgens dossiernummer 25058857.

 

Publicatiedatum: 16/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 februari 2021

 

Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Leuvensebaan eenrichtingsverkeer tussen kruispunt met Stationsstraat en Torenstraat

 

Proefopstelling Leuvensebaan: verhogen verkeersveiligheid tussen Torenstraat en nummer 31 door het invoeren van een tonnagebeperking voor voertuigen van meer dan 3,5 ton in beladen toestand,  uitgezonderd voor plaatselijk verkeer en het verlagen van maximum toegelaten snelheid tot 30 km/u.

 

Publicatiedatum: 16/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 februari 2021

 

Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Molenbaan - Proefopstelling parkeerverbod

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het invoeren van een parkeerverbod in de Molenbaan als proefopstelling.

 

Publicatiedatum: 16/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 februari 2021

 

Onderhoudscontract beglazing gemeentelijke gebouwen - Goedkeuring gunning verlenging 1 (dienstjaar 2021)

 

Het college gaat akkoord met de verlenging van de opdracht onderhoudscontract beglazing.

 

Publicatiedatum: 16/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 februari 2021

 

Goedkeuring gunning - Poetsen van diverse gebouwen van de gemeente Rotselaar - Verlenging

 

Het college keurt de verlenging goed van de opdracht "Poetsen van diverse gebouwen van de gemeente Rotselaar".

 

Publicatiedatum: 16/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 februari 2021

 

Beslissing over een bezwaar tegen de heffing van leegstandsbelasting voor aanslagjaar 2019 voor het pand gelegen Hoogland 86, kadastraal gekend afdeling 2, sectie E, nr. 0781E

 

Het college willigt een bezwaar in op heffing van leegstandsbelasting.

 

Publicatiedatum: 16/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 februari 2021

 

Vaccinatiecentrum - goedkeuring facturen - Penhouder ELZ Leuven Noord - Factuur 2021.001

 

Het college keurt de eerste factuur van de ELZ Leuven Noord - als penhoudende organisatie (werkingsmiddelen en personeelskosten) - goed m.b.t. de gemaakte kosten voor het vacccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 16/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 8 februari 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 16/02/2021