Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 12 april 2021

Om 15u00 tot 17u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, schepenen;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Piet De Bruyn, schepen;

 

Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen van 29 maart 2021 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - SWaL - Raad van bestuur - voordracht kandidaat bestuurder - besluit bij hoogdringendheid

 

Het college van burgemeester en schepenen draagt Dirk Claes voor als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van de cvba Sociaal Wonen arrondissement Leuven (SWaL).

Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking - SWaL - algemene vergadering van 20 april 2021 - vaststelling mandaat vertegenwoordiger

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van de cvba-so Sociaal Wonen arro Leuven van 20 april 2021. Aangezien dit agendapunt niet meer tijdig aan de gemeenteraad kon worden voorgelegd, mandateert het college van burgemeester en schepenen de gemeentelijk afgevaardigde om de agendapunten goed te keuren.

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen wordt ter bekrachtiging voorgelegd in de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Kennisname: Memoranda en mededelingen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van brieven, verslagen, uitnodigingen, e.d.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Selectieprocedure diensthoofd omgeving - omgevingsambtenaar (A4a-A4b) - beoordeling geldigheid ingediende kandidaturen

 

 

Het college beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen voor de aanwervingsprocedure van diensthoofd omgeving - omgevingsambtenaar (contractueel, voltijds, A4a-A4b).

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Vervangingscontract bibliotheekassistent naar aanleiding van zwangerschapsverlof en moederschapsrust

 

Naar aanleiding van de tijdelijke afwezigheid van een bibliotheekassistent C1-C3 wegens zwangerschapsverlof en moederschapsrust wordt een vervanger aangesteld met ingang van 14 april 2021.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021014165 (S 2021 28) voor het vellen van 9 bomen met heraanplant in tuin op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Kerkhofstraat 64, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nr. 515H

 

Het betreft een aanvraag tot het vellen van 9 bomen met heraanplant in tuin.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021014165

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021005692 (S + M kl 3 2021 32) voor het plaatsen van een hoogspanningscabine op een terrein gelegen te 3118 Rotselaar, Haachtsesteenweg 3 en 3A, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie F nr. 298R

 

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een hoogspanningscabine.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021005692

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020152438 (S 2020 308) voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Stenenkruisbosweg 5, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie B nr. 64R

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning in open verband.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020152438

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021003926 (S 2021 13) voor het verbouwen van een ééngezinswoning op een terrein gelegen te 3118 Werchter, Hanewijk 9, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie F nrs. 290E, 292P en 293G

 

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een ééngezinswoning.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021003926

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020170569 (S 2020 320) voor het bouwen van een eengezinswoning en ontbossing op een terrein gelegen te 3118 Werchter, Vondelweg 87, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie D nr. 450R

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning en ontbossing.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020170569

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021017342 (S 2021 33) voor het bouwen van een carport op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Stationsstraat 222, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 692E2

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een carport.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021017342

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020178133 (S 2020 335) voor het bouwen van een eengezinswoning en het slopen van een houten tuinberging op een terrein gelegen te 3118 Werchter, Vondelweg 25 B, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie E nr. 517L

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning en het slopen van een houten tuinberging.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020178133

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021004788 (S 2021 12) voor het wijzigen van de gevels op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Nachtegaalstraat 30, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie E nr. 211B

 

Het betreft een aanvraag tot het wijzigen van de gevels.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening mits het naleven van volgende voorwaarden:

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021004788

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020168433 (S + M 2020 327) voor METALOGIC NV - Rotselaar-Wingepark (nieuw kantoorgebouw) op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Wingepark 43, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 749V3

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een nieuw kantoorgebouw en 3 bijgebouwen en de aanleg van 14 bijkomende parkeerplaatsen.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020168433

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

OMV2021057242 (2021 89) bijstellen milieuvoorwaarden - Bergzichtstraat 9 - Benjamin Vangeel

 

Het schepencollege neemt geen akte van het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden voor het Bergzichstraat 9, 3111 Wezemaal.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Aktename van de verdeling 2021 121 - VERD/1175/WR van de percelen kadastraal gekend als afd. 2, sectie D, delen van nrs. 339 h en 339 k gelegen aan de Grotestraat aangevraagd op 26 maart 2021 door notaris Bernard Tuerlinckx gevestigd te 3150 Haacht, Werchtersesteeenweg 27.

 

De voorgestelde verdeling, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie D, deel van nummers 339 h en 339 k wordt gevraagd om de verkoop van het restperceel dat werd uitgesloten uit de verkaveling V 2020 14 mogelijk te maken.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Attest bouwrijpheid aangevraagd voor de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden OMV_2020061480 -  V 2020 14 gelegen langsheen Grotestraat 90 & 92, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie D, nummers 339 h en 339 k, met betrekking tot het verkavelen in 2 loten voor open bebouwing na het slopen van eengezinswoning en bijgebouwen.

 

In de omgevingsvergunning V 2020 14 - OMG_2020061480 werden lasten en voorwaarden opgelegd inzake het afleveren van het bouwrijpheidsattest.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat er voldaan is aan artikel 4.2.16 paragraaf 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dit met betrekking tot de lasten en voorwaarden opgenomen in de omgevingsvergunning en verleent het attest van bouwrijpheid voor voorliggende aanvraag.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Aanbiedingsdossier 134673 voorkooprecht op een weekendverblijf gelegen Leybos 31 te 3118 Rotselaar (Werchter), kadastraal gekend als afdeling 2., sectie D, nummer 236 e3.

 

Het college oefent het recht van voorkoop niet uit voor Leybos 31 te 3118 Rotselaar (Werchter).

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Aanbiedingsdossier 134818 voorkooprecht op het weekendverblijf gelegen Nelepad 2 te 3111 Rotselaar (Wezemaal), kadastraal gekend als afdeling 3, sectie B, nummer267 R3.

 

Het college oefent het recht van voorkoop niet uit voor Nelepad 2 te 3111 Rotselaar (Wezemaal).

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Advies voor de omgevingsaanvraag 2020126522 (2021 63A) ingediend door Ilke Van Buggenhout namens AQUAFIN NV met als contactadres Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar inzake 21.079 Rotselaar: Verbindingsriolering Zallaken (SV + MV + NV)

 

De omgevingsaanvraag inzake 21.079 Rotselaar: Verbindingsriolering Zallaken wordt VOORWAARDELIJK GUNSTIG GEADVISEERD.

 

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/2020126522

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Asbestafbouw actualisatie subsidieaanvraag  IGO div betreffende de groepsaankoop voor het verwijderen van asbesthoudende leidingisolatie en vloerbedekking

 

IGO div actualiseert op vraag van OVAM het subsidieproject voor asbestafbouw betreffende de groepsaankoop voor asbesthoudende leidingisolatie en asbesthoudende vloerbedekking.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Herinrichting Eektstraat, Eektweg en Gemeentepad - gebruik investeringsfonds voor aanleg wegenis

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om voor het aandeel wegenis van het project 'Herinrichting Eektstraat, Eektweg en Gemeentepad' een bedrag van 850.000,00 euro te dragen via het investeringsfonds van Riobra.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Torenstraat - Schoolomgeving VBS De Klinker - Proefopstelling verplaatsen parkeerplaats voor personen met een beperking - Verlenging

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het verlengen van de proefopstelling rond het verplaatsen van de parkeerplaats voor gehandicapten in de Torenstraat.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Molenbaan - Proefopstelling parkeerverbod - Verlenging

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het verlengen van de proefopstelling rond het parkeerverbod in de Molenbaan.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Smidsestraat 4

 

Politieverordening Parkeerverbod Smidsestraat 4 op vrijdag 23 april 2021

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - op vier parkeerplaatsen gelegen in Sint-Jansstraat voor huisnummers 74 tot 80

 

Instellen van een tijdelijk parkeerverbod in Sint-Jansstraat 74 tot 80 van 13 april tot en met vrijdag 16 april 2021.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Kennisname verslag Raadscommissie Openbare werken

 

Verslag van de raadscommissie openbare werken en mobiliteit met volgende agendapunten:

 

1. Toelichting stand van zaken opmaak gemeentelijk mobiliteitsplan door studiebureau Tridée

2. Toelichting van de Werfcharter die het lokale bestuur wenst te ondertekenen

3. Varia

a. Vervoerregio Leuven – concretisering Vervoer op Maat

b. Vervoerregio Leuven - Mobipunten

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Toelating eenmalige standplaats markt Wezemaal - 24 april 2021 - Chiro Wezemaal

 

Chiro Wezemaal wenst op zaterdag 24 april 2021 een standplaats in te nemen op de markt in Wezemaal voor de verkoop van hun bier 't Aspirintje.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Nummering bouwproject Max Havelaarplein

 

Aan de appartementen van het bouwproject gelegen aan Max Havelaarplein te 3111 Wezemaal worden de huisnummers met indexen toegekend en gekoppeld aan de overeenkomstige referenties van deze appartementen op de plannen.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

SWAL-projecten - principebesluit nummeringen

 

Voor de geplande bouwprojecten Bergzicht, Nieuwebaan en Vossebergen worden de principes vastgelegd voor het toekennen van de huisnummers aan deze sociale woningen. Het bouwproject Nieuwebaan omvat 62 sociale woningen. Voor het bouwproject Vossebergen worden 14 sociale woningen voorzien en voor het project Bergzicht 15 sociale woningen. Aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld om aan een gedeelte van Vossebergen een nieuwe straatnaam toe te kennen. Voor het bouwproject Nieuwebaan wordt voorgesteld om twee nieuwe straatnamen toe te kennen.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Kennisname: Masterplan recyclageparken - toegang via eID

 

Ecowerf stelt de gemeente in kennis van het Masterplan Recyclageparken. Dit omvat de gefaseerde invoering van identificatie via elektronische identiteitskaart om toegang te krijgen tot de recyclageparken die in dit masterplan zijn opgenomen. Om dit masterplan te realiseren zal Ecowerf onderzoeken of de uitwisseling van persoonsgegevens tot stand kan komen op basis van zijn huidige machtiging van het rijksregister.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Kennisname: Bevolkingsonderzoek borstkanker: planning mammobiel

 

Planning mammobiel in kader van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker

          Maandag 29 april: na 17 uur plaatsing van de mammobiel naast het Administratief Centrum

          Dinsdag 30 april: start screening tot woensdag 12 mei

          Woensdag 12 mei: verplaatsing naar Werchter (Werchterplein) na 17 uur

          Maandag 17 mei: start screening Werchter tot donderdag 20 mei

          Donderdag 20 mei: na 17 uur verplaatsing naar Wezemaal (parkeerplaatsen naast het Wezemaalplein, gelet op het aangepast marktplan in kader van de coronamaatregelen)

          Vrijdag 21 mei: start screening Wezemaal tot donderdag 27 mei

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Raamovereenkomst nazicht en onderhoud van brandkranen en bijhorende signalisatie verzorgingsgebied De Watergroep - Goedkeuring gunning

 

Het college gaat akkoord om in te tekenen op de raamovereenkomst van De Watergroep betreffende onderhoud en signalisatie van brandkranen.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Goedkeuring overeenkomst Ecopass

 

Het college keurt de overeenkomst voor het gebruik van gasverpakkingen goed.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Vernieuwen sanitairvoorzieningen in de gemeentelijke magazijnen - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

 

Het college gaat akkoord met het opstarten van het aankoopdossier 'vernieuwen sanitair gemeentelijke magazijnen'.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Nieuw meubilair gemeentelijke magazijnen - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

 

Het college gaat akkoord met de lastvoorwaarden en de raming betreffende 'aankoop meubiliair gemeentelijke magazijnen'.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Inrichting speelbos 't Waterdraakje - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

 

Het college gaat akkoord met de opstart van de prijsvraag in het dossier inrichting speelbos 't Waterdraakje.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Vaccinatiecentrum - goedkeuring facturen - Penhouder Gemeente Rotselaar - Factuur 2021.023-2021.026

 

Het college keurt als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) de ontvangen facturen goed m.b.t. de gemaakte kosten voor het vaccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 20/04/2021