Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 17 mei 2021

Om 15u00 tot 17u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

An Craninckx, algemeen directeur;

Vanaf punt 21 verlaat schepen Dirk Claes de zitting wegens een belangenconflict.

Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen van 10 mei 2021 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Vaststelling definitieve agendapunten gemeenteraad 25 mei 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de definitieve agendapunten vast voor de vergadering van de gemeenteraad van 25 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Kennisname: Beroep ingesteld tegen de benoeming van de algemeen directeur - arrest Raad van State van 30 april 2021 - beroep ongegrond - verwerping van het beroep

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van de Raad van State van 30 april 2021 inzake het beroep tot nietigverklaring tegen de beslissing van de gemeenteraad van 8 mei 2018 tot benoeming van de algemeen directeur van gemeente en OCMW Rotselaar. Het beroep wordt ongegrond verklaard en verworpen. De indiener van het beroep wordt verwezen in de kosten van het beroep.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Kennisname: Schriftelijke vragen raadsleden

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de schriftelijke vragen van gemeenteraadsleden en formuleert hierop een antwoord.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Aanstelling coördinator jeugd en kinderopvang - contractueel - niveau B1-B3 - voltijds

 

De vacante functie van coördinator jeugd en kinderopvang, contractueel, voltijds, B1-B3, wordt ingevuld. Het college van burgemeester en schepenen stelt de kandidaat aan.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Coördinator jeugd en kinderopvang - contractueel - niveau B1-B3 - voltijds - aanduiding wervingsreserve

 

Er wordt een wervingsreserve vastgesteld naar aanleiding van de selectieprocedure van coördinator jeugd en kinderopvang, contractueel, voltijds, B1-B3.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Selectieprocedure deskundige communicatie en participatie, contractueel, voltijds, B1-B3: vaststellen selectiecommissie

 

De selectiecommissie voor de selectie van deskundige communicatie en participatie (voltijds, contractueel, B1-B3) wordt vastgesteld.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Bijkomende vacantverklaring 1 juli 2021

 

Bekendmaking van de eenmalige bijkomende vacante uren in de gemeentescholen van Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

GBS Heikant: Tijdelijke Aanstelling -instaplestijden vanaf 19 april 2021

 

Een kleuteronderwijzeres wordt met ingang van 19 april 2021 tijdelijk aangesteld in instaplestijden kleuteronderwijs voor 09/24.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

OMV2021074191 (2021 123) exploitatie van een bronbemaling voor plaatsing van een zwembad - Bram Cloet - Bremberg 11

 

Het schepencollege neemt geen akte van de melding van de bronbemaling voor het plaatsen van een zwembad.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

OMV2021057622 (2021 131) bronbemaling voor de plaatsing van een kelder - Bart Berings - Catharinalaan 9A

 

Het schepencollege neemt akte van de melding voor een bronbemaling voor de plaatsing van een kelder bij een private woning.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Kennisname: Intekenformulier Blue-bike verjaardagsaanbod

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verjaardagsaanbod van Blue-bike en het bijhorende intekenformulier.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in te tekenen op het verjaardagsaanbod van Blue-bike en stelt zich kandidaat voor het openen van een nieuwe Blue-bike locatie aan het NMBS station Wezemaal.

De gemeente zal bij goedkeuring van de aanvraag een samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Wijnwandeling Le Cave'O 29-30 mei 2021

 

Le Cave'O organiseert op zaterdag 29 en zondag 30 mei 2021 de 'Wijnwandeling'.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Wandeling Hagelandtocht 30 mei 20212

 

Wandelclub De Bollekens vzw organiseert op zondag 30 mei 2021 de wandeling 'Hagelandtocht'.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Toelating fietstocht Rondje Hageland 22-23-24/5/21

 

Count Me In organiseert op zaterdag 22, zondag 23 en maandag 24 mei 2021 de fietstocht 'Rondje Hageland'.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Concessies begraafplaatsen april 2021

 

Nabestaanden hebben de mogelijkheid om concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen aan te vragen. In april werd er een aanvraag urnenveldconcessie en een aanvraag grafconcessie met kelder ingediend.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Buitendeur school Heikant - Goedkeuring gunning

 

De opdracht 'buitendeur school Heikant' wordt gegund aan G3SBouw voor een totaalbedrag van € 7.263,20 excl. btw.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Aankoop meubilair BKO Werchter - Goedkeuring gunning

 

De opdracht wordt gegund aan de firma Dox voor een totaalbedrag van € 7.933,97 incl. btw.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Vaccinatiecentrum - goedkeuring facturen - Penhouder Gemeente Rotselaar - Factuur 2021.035-2021.036

 

Het college keurt als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) de ontvangen facturen goed m.b.t. de gemaakte kosten voor het vaccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Vaccinatiecentrum - goedkeuring vrijwilligersvergoeding - Penhouder Gemeente Rotselaar - Lijst 2021.002

 

Het college keurt als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) de vrijwilligersvergoedingen goed m.b.t. het vaccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 26/05/2021