Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 3 mei 2021

Om 15u00 tot 17u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

An Craninckx, algemeen directeur;

 

Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen van 26 april 2021 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Kennisname: Agendapunten AGB raad van bestuur 6 mei 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agendapunten van de raad van bestuur van het AGB Rotselaar van 6 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Kennisname: Memoranda en mededelingen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van brieven, verslagen, uitnodigingen, e.d.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

GBS De Straal Tijdelijke Aanstelling in een wervingsambt in het gewoon basisonderwijs wegens ziekte

 

Een onderwijzer wordt met ingang van 19 april 2021 tijdelijk aangesteld voor 18/24ste ter vervanging van een personeelslid dat een verlofstelsel neemt en dit in de gemeentelijke basisschool GBS De Straal.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

GBS Het Nest: Tijdelijke Aanstelling in een wervingsambt in het gewoon basisonderwijs wegens bedreiging beroepsziekte

 

Een kleuteronderwijzer wordt met ingang van 26 april 2021 tijdelijk aangesteld voor 14/24ste ter vervanging van een personeelslid dat een bedreiging door beroepsziekte heeft en dit in de gemeentelijke basisschool GBS Het Nest.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020171132 (S 2020 315) voor de regularisatie van het bouwen van een tuinhuis op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Lindeweg 5B, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nr. 711V

 

Het betreft een aanvraag tot de regularisatie van het bouwen van een tuinhuis.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020171132

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020146211 (S 2020 271) voor het bouwen van 14 sociale woningen - Vossebergen op een terrein gelegen te Vossebergen zn, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie E nr. 437B

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 14 sociale woningen - Vossebergen.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020146211

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021035425 (S 2021 59) voor het slopen en heropbouwen van een kleinschalige ééngezinswoning op een terrein gelegen te 3118 Werchter, Hinderenberg 7, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie E nrs. 352N2, 352R2, 352P2 en 352K2

 

Het betreft een aanvraag tot het slopen en heropbouwen van een kleinschalige eengezinswoning.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021035425

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021014061 (S 2021 27) voor het aanleggen van een terras of andere verharding op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Zwaluwlaan 3, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie E nr. 205W5

 

Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van een terras of andere verharding.

Uit de bovenstaande motivering blijkt dat de schaal en het uiterlijk van de voorgenomen werken op voldoende wijze ruimtelijk inpassen in de onmiddellijke en ruime omgeving. De aanvraag is verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening mits het naleven van de gestelde voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021014061

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Standpunt adviesvraag beroepsprocedure Deputatie aangaande het beroep ingediend tegen de omgevingsvergunning 2020134219 (V 2020 25) voor Bossens-Mulllier Bijstelling Verkaveling V/130/02-255/FL/131 geweigerd door het college van burgemeester en schepenen 1 maart 2021.

 

Standpunt eerste aanleg van 1 maart 2021 blijft behouden.

 

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020134219

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

GA 2021: Aanpassingspremie  Sint-Jansstraat 68

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een aanpassingspremie van 500 euro voor de Sint-Jansstraat 68 te 3118 Werchter.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Samenwerking met Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw samenaankoop voor plantgoed 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt deel aan de samenaankoop van het Regionaal landschap Noord-Hageland voor 2021.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Bebossingaanvraag Vlaamse Milieumaatschappij

 

Het college verleent een bebossingsvergunning aan de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Heropening Horeca zaken - 8 mei 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tijdelijke uitbreiding van het terras van café De Zijbeuk (Dorpsplein 1, 3110 Rotselaar) goed en keurt een politieverordening goed houdende het instellen van een tijdelijk parkeerverbod naar aanleiding van de tijdelijke uitbreiding van het terras.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Toelating inname openbaar domein - Heropening Horeca zaken - 8 mei 2021 - De Wissel

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tijdelijke uitbreiding van het terras van café De Wissel (Sint Jansstraat 101, 3118 Werchter) goed onder voorwaarden.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Kennisname definitieve uitwerkingsnota lokaal mobiliteitsplan Rotselaar

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitwerkingsnota van het lokale mobiliteitsplan.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Toelating gebruik Festival Park Werchter - Montfortcollege Rotselaar - 07 mei 2021

 

Montfortcollege Rotselaar wenst op vrijdag 07 mei 2021 het Festival Park Werchter te gebruiken voor de organisatie van activiteiten voor de derdejaars.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Toelating gebruik Festival Park Werchter - Sint-Jozefscollege Aarschot - 10 mei 2021

 

Sint-Jozefscollege Aarschot wenst op maandag 10 mei 2021 het Festival Park Werchter te gebruiken voor de organisatie van chrysostomosactiviteiten voor de zesdejaars.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Toelating Werchter Parklife - Live Nation Festivals NV en Altsien vzw

 

Live Nation Festivals NV en Altsien vzw vragen aan om de culturele activiteit Werchter Parklife te organiseren tijdens juli 2021 op het festivalpark in Werchter.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord mits naleving van de geldende reglementen inzake veiligheid en geluid en mist opvolgen van alle huidig geldende richtlijnen van het Overlegcomité en op dat moment geldende voorwaarden binnen het Ministeriële Besluit houdende de dringende maatregel om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Toelating Fermate, stil herdenkingsmoment van muzikale verbondenheid - 9 mei 2021

 

Op 9 mei 2021 omstreeks 11u organiseert Vlamo (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie vzw) Fermate, een moment van muzikale verbondenheid. In het kader van deze actie wenst K.H. Sint-Cecilia Rotselaar een muziekstuk te spelen op de trappen van de Sint-Pieterskerk in Rotselaar. Ook saxofoonkwartet Saxpack wenst een muziekstuk te spelen, in de tuin van de kerk te Wezemaal.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Aanvraag personenlijst door Rizo Vlaams Brabant - opmaak sociale profielen voor de wijziging van het lokaal toewijzingsreglement sociale woningen met doelgroepenplan

 

In het kader van de opmaak van een aangepast lokaal toewijzingsreglement voor sociale woningen met doelgroepenplan wordt aan Riso Vlaams-Brabant de personenlijst bezorgd van de bewoners van de clusters weekendverblijven, die in aanmerking komen voor sociale herhuisvesting. Riso Vlaams-Brabant staat in voor de opmaak van de sociale profielen van de huidige bewoners. De voorrangsbepalingen voor één of meer specifieke doelgroepen moeten namelijk verantwoord worden op basis van een doelgroepenplan.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Deelname aan de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transgenderfobie - regenboogvlaggenactie 2021

 

Lokaal bestuur Rotselaar neemt deel aan de jaarlijkse IDAHOT regenboogvlaggen - actie ( Internationale Dag tegen Holebifobie en Transgenderfobie) georganiseerd door de 5 provinciale regenbooghuizen en çavaria van 17 tot 23 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Optimaliseren schoolinfrastructuur GBS Heikant  - Goedkeuring verrekening 8

 

Verrekening 8 wordt goedgekeurd voor een totaalbedrag in meer van € 5.245,87 excl. btw.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Aankoop ledborden - Goedkeuring gunning

 

De aankoop van 3 bijkomende ledborden wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Vaccinatiecentrum - goedkeuring facturen - Penhouder Gemeente Rotselaar - Factuur 2021.032-2021.033

 

Het college keurt als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) de ontvangen facturen goed m.b.t. de gemaakte kosten voor het vaccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Hoger beroep Gemeente - R. Janssens - Kennisname briefwisseling raadsman en gunstig vonnis

 

Kennisname gunstig vonnis in hoger beroep in rechtbankdossier.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 mei 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021