Gemeente Rotselaar

Datum van de zitting: 26 april 2021

Om 15u00 tot 17u00

 

Aanwezig:

Jelle Wouters, burgemeester;

Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Nele Demuynck, Piet De Bruyn, schepenen;

An Craninckx, algemeen directeur;

Vanaf punt 28 verlaat schepen Dirk Claes de zitting wegens een belangenconflict.

Vanaf punt 29 vervoegt schepen Dirk Claes de zitting.

Vanaf punt 38 verlaat schepen Dirk Claes de zitting wegens een belangenconflict.

Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen van 19 april 2021 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Kennisname: Memoranda en mededelingen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van brieven, verslagen, uitnodigingen, e.d.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Selectieprocedure diensthoofd omgeving: wijziging samenstelling selectiecommissie

 

De samenstelling van de selectiecommissie voor de selectieprocedure van diensthoofd omgeving - omgevingsambtenaar (A4a-A4b), wordt gewijzigd.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020172757 (S 2020 322) voor het bouwen van een eengezinswoning op een terrein gelegen te 3111 Wezemaal, Rigessel 117, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie A nrs. 455G2, 455F2 en 456D

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020172757

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020168361 (S 2021 3) voor wijzigen van gevelmaterialen van een vergunde meergezinswoning op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Pastorijstraat 1, 1/B/101, /102 en 1A, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nrs. 842K en 845L

 

Het betreft een aanvraag tot wijzigen van gevelmaterialen van een vergunde meergezinswoning.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020168361

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021024722 (S 2021 40) voor het plaatsen van publiciteit aan de voorgevel op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Smidsestraat 2, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nr. 887E2

 

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van publiciteit aan de voorgevel.

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2018145252

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021025011 (S 2021 41) voor het bouwen van een nieuwe tuinberging van 39m² op een terrein gelegen te 3110 Rotselaar, Torenstraat 11, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie B nr. 777K

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een nieuwe tuinberging van 39m².

Uit bovenstaande motivering blijkt dat voorliggende aanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2018145252

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021026780 (S 2021 45) voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband en een bijgebouw op een terrein gelegen te 3118 Werchter, Varentstraat 140, kadastraal bekend als afdeling 2 sectie D nr. 200/2 R

 

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning in open verband en een bijgebouw.

Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening, mits het naleven van de voorwaarden.

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021026780

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020173625 (S + M kl 2 2021 19) voor Wegen- en rioleringswerken in de Eektstraat, Eektweg en Gemeentepad op een terrein gelegen te 3111 Rotselaar, Aarschotsesteenweg 107, Abdijlaan 45, 47, Eektstraat 1, 1C, 1D, 8, 12, 14, 16, 18, 25, 29, 33, 35, 37, 38, 39, 44, 51, 53, 54, 59, 60, 69, 72, 74, Eektweg 2, 3, 4, 7, 8, 8A, 9, 11A, 11B, 12, 13, 14, 18, Gemeentepad 5, 7, 9, 14, 16, 17, 18, 19 en 23, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie C nrs. 725K, afdeling 3 sectie A nrs. 52A, 52B, 76N

 

Het betreft een aanvraag tot wegen- en rioleringswerken in de Eektstraat, Eektweg en Gemeentepad.

 

De omgevingsaanvraag wordt VOORWAARDELIJK VERGUND.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020173625

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

OMV_2020163526 (2020 314) bronbemaling Jack-Op - CIRIL nv

 

De omgevingsaanvraag inzake de bronbemaling voor de plaatsing van de kelder bij een meergezinswoning wordt voorwaardelijk vergund.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

OMV2021066570 (OMG M2021 111- bronbemaling bij meergezinswoning - Steenweg op Nieuwrode 42 - De Breucker -Van Laer

 

Het schepencollege neemt akte van de melding van de bronbemaling voor de bouw van een garage bij een meergezinswoning.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Omgevingsvergunningsmelding OMV_2021062543 (M 2021 115) voor De Pelsmaeker - Bruers op een terrein gelegen te 3111 Rotselaar, Uitweg 16A, kadastraal bekend als afdeling 3 sectie C nr. 125G2

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van het verzoek tot het aanleggen van bijkomende verharding in de zij- en achtertuin in de Uitweg 16A te 3111 Rotselaar.

 

Link Geoportaal

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2021062543

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Een positief stedenbouwkundig attest met referentie 202011 - SA/1479/WR strekkende tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest voor het bouwen, meer bepaald bouwen van een kleinschalige prefab woning, het slopen van de het huidige chalet en het ontharden van de tuin, alsook een functiewijziging van weekendverblijf naar woonverblijf voor het perceel gelegen te Rotselaar  3118, Hinderenberg 7, Afd. 2 sectie E nr. 352P2, gelegen in een zone van recreatiegebied (100%)

 

Een positief stedenbouwkundig attest te verlenen voor een sloop en nieuwbouw Hinderenberg.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Stedenbouwkundig attest met referentie 20211 -  SA/1481/RC strekkende tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest tot het bouwen, meer bepaald bouwen van een eengezinswoningen in open verband in woongebied met landelijk karakter op een perceel gelegen te Rotselaar  3110, Provinciebaan 105A, 1e afdeling, sectie B, nr. 1108A.

 

Een positief stedenbouwkundig attest met referentie SA/1481/RC - 2021 1 op een perceel gelegen te Provinciebaan 105A te 3110 Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Attest bouwrijpheid aangevraagd voor de omgevingsvergunning voor de bijstelling van een verkaveling OMV_2020055300 - VW 2020 11 gelegen Hanewijk 94 en 94A, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie F, nummer 38 A2, met betrekking tot het wijzigen van verkaveling voor lot 2 C - twee bouwloten voor open bebouwing na slopen van de woning en bijgebouw.

 

In de omgevingsvergunning OMV_2020055300 - VW 2020 11 werden lasten en voorwaarden opgelegd inzake het afleveren van het bouwrijpheidsattest.

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat er voldaan is aan artikel 4.2.16 paragraaf 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dit met betrekking tot de lasten en voorwaarden opgenomen in de omgevingsvergunning en verleent het attest van bouwrijpheid voor voorliggende aanvraag.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

GA 202105: Aanpassingspremie  Beninksstraat 25

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een aanpassingspremie van 500 euro voor de Beninkstraat 25 te 3111 Wezemaal.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

GA 202106: Aanpassingspremie Aarschotsesteenweg 2

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een aanpassingspremie van 500 euro voor de Aarschotsesteenweg 2 te 3110 Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Standpunt adviesvraag beroepsprocedure Deputatie aangaande het beroep ingediend tegen de omgevingsvergunning OMV_2020169498 (2020 306) voor het slopen van een eengezinswoning en bijgebouw en bouwen van twee halfopen woningen met carport afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen 1 maart 2021.

 

Standpunt eerste aanleg van 1 maart 2021 blijft behouden.

 

https://omgeving.geoportaal.be/rotselaar/OMV_2020169498

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Organisatie Kwaliteitskamer 18/05/2021 meergezinswoningen aan de Sint Jansstraat 45 - 55

 

Het college beslist om over te gaan tot de organisatie van kwaliteitskamers vanuit het samenwerkingsverband ad hoK voor projecten met een zeker impact en belang.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Advies voorontwerp provinciaal beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant

 

Het college van burgemeester en schepenen formuleert een advies op het voorontwerp provinciaal beleidsplan ruimte.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Engagement contact- en bronopsporing COVID-19 optie 1 subsidieperiode 1 april tot en met 30 juni

 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt het engagement van de gemeente aan Vlaanderen dat ze verder wil inzetten op COVID-19 sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching voor de periode voor de subsidieperiode 1 april tot 30 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Marc Muntenplein - woensdag 19 mei 2021

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het instellen van een tijdelijk parkeerverbod op het Marc Muntenplein op woensdag 19 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Mammobiel - Wezemaalplein en Werchterplein - 12 mei 2021 tot en met 27 mei 2021

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het instellen van een tijdelijk parkeerverbod op het Wezemaalplein en Werchterplein van 12 mei 2021 tot en met 27 mei 2021 om de mammobiel op te stellen.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Autovrije Schooldag - Donderdag 6 mei 2021

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende in verband met de Autovrije Schooldag op donderdag 6 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Pastorijstraat 13 - 27 april 2021

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het instellen van een tijdelijk parkeerverbod in de Pastorijstraat (11 - 16) op dinsdag 27 april 2021.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Pastorijstraat 2B - 27 en 28 april 2021

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het instellen van een tijdelijk parkeerverbod ter hoogte van Pastorijstraat 2B op dinsdag 27 april 2021 en woensdag 28 april 2021

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Politieverordening - Tijdelijk parkeerverbod - Vleugtweg 3A - 1 mei 2021

 

Er wordt een politieverordening goedgekeurd houdende het instellen van een tijdelijk parkeerverbod ter hoogte van Vleugtweg 3A op zaterdag 1 mei 2021

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Politieverordening - Tijdelijke verkeersregeling - Heropening Horeca zaken - 8 mei 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tijdelijke uitbreiding van het terras met luifel van Boeres (Kerkstraat 6, 3111 Wezemaal) goed onder voorwaarden en keurt een politieverordening goed houdende het instellen van tijdelijke verkeersregelingen naar aanleiding van de tijdelijke uitbreiding van het terras.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Besluit goedkeuring nota Concretisering Vervoer op Maat op Vervoerregioraad Leuven van 28 april 2021

 

Het college besluit de Werknota Concretisering Vervoer op Maat Vervoerregio Leuven versie 1.6 zoals opgenomen in bijlage goed te keuren op de Vervoerregioraad van 28 april 2021

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Besluit akkoord beleidskaders regionaal mobiliteitsplan op Vervoerregioraad Leuven van 28 april 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit op de Vervoerregioraad van 28 april 2021 akkoord te gaan met de beleidskaders voor het regionale mobiliteitsplan van Vervoerregio Leuven die in bijlage zijn toegevoegd.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Besluit goedkeuring Hoppin punten korte termijn op Vervoerregioraad Leuven van 28 april 2021

 

Besluit tot goedkeuring Hoppinpunten op Vervoerregioraad van 28 april 2021.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Oprichting adviescommissie voor straatnamen

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord voor het oprichten van een adviescommissie voor straatnamen. De adviescommissie krijgt als taak om in samenwerking met de cultuurraad een uitgebreide lijst met suggesties voor straatnamen voor te stellen aan de gemeente Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Aanstelling personeel (toezichters en redders) voor 'de Plas' - zwemseizoen 2021

 

Het college stelt het personeel (redders, toezichters en hoofdtoezichters) van 'de Plas' aan voor het zomerseizoen 2021.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Fietstocht 'Iedereen 1000 - Kom op tegen Kanker'

 

De bewegwijzerde fietstocht 'Iedereen 1000 - Kom op tegen Kanker' van Flanders Classics door Rotselaar van donderdag 13 mei tot en met zondag 16 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Nieuw meubilair gemeentescholen - Goedkeuring gunning

 

Het college gaat akkoord met de gunning van de opdracht nieuw meubilair gemeentescholen aan de firma Dox.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Maaien van bermen en ruiming van bladeren 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

 

Het college gaat akkoord met het opstarten van de prijsvraag in het dossier maaien van bermen en ruiming van bladeren 2021.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Vaccinatiecentrum - goedkeuring facturen - Penhouder Gemeente Rotselaar - Factuur 2021.027-2021.031

 

Het college keurt als penhoudende organisatie (infrastructuur en logistiek) de ontvangen facturen goed m.b.t. de gemaakte kosten voor het vaccinatiecentrum Rotselaar.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2021

 

Goedkeuren betaallijsten en bestelbonnen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de betaallijsten en bestelbonnen goed.

 

Publicatiedatum: 06/05/2021